Trang chủ

Y tế học đường

Thông báo tiêm phòng vawcxin phòng Sởi - Rubella cho học sinh
Ngày đăng 20/08/2014 | 12:00 | Lượt xem: 1088

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 08/8/2014 của UBND Quận Ngô Quyền về việc tổ chức Chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ em từ 1 tuổi đến 14 tuổi Quận Ngô Quyền

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 08/8/2014 của UBND Quận Ngô Quyền về việc tổ chức Chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ em từ 1 tuổi đến 14 tuổi Quận Ngô Quyền, bộ phần y tế trường Tiểu học Lê Hồng Phong thông báo tới các đồng chí GVCN kế hoạch tiêm phòng Sởi- Rubella cho học sinh như sau:

1. Đối tượng:

- Tất cả học sinh nhà trường được tiêm 1 mũi vắc xin Sởi - Rubella trong thời gian Chiến dịch, kể cả các em đã được tiêm chủng vắc xin Sởi - Rubella, hoặc vắc xin Sởi - Quai bị - Rubella trước ngày tiêm dự kiến 1 tháng.

- Không tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho những em đã được tiêm chủng vắc xin Sởi, hoặc vắc xin Sởi - Rubella, hoặc vắc xin Sởi - Quai bị - Rubella trong vòng 1 tháng trước ngày tiêm dự kiến.

2. Thời gian dự kiến: Trong tháng 11 - 12/2014

3. Các đồng chí GVCN thông báo, tổ chức cho học sinh đăng ký tiêm vắc xin Sởi - Rubella, tổng hợp danh sách gửi về đồng chí cán bộ y tế tập hợp, báo cáo UBND Quận, hạn cuối: 25/8/2014.

 

                                                                                                CÁN BỘ Y TẾ