Trang chủ

Xây dựng THTT-HSTC

Công văn hướng dẫn SK HK 1 năm hoc 2011-2012
Ngày đăng 21/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 905

Ngày 31/8/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam đã ký Kế hoạch phối hợp thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (THTT, HSTC) năm học 2011-2012

File đính kèm