Trang chủ

Tổ chức nhà trường

Các tổ khối chuyên môn năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 532

1.     Tổ 1 – 2

·         Tổ trưởng – kiêm khối trưởng khối 2: Nguyễn Thị Quế

Điện thoại: 0936509459

·         Tổ 1-2 gồm 2 khối:

-       Khối 1: gồm 9 lớp - 9 giáo viên

Khối trưởng: Nguyễn Thị Lệ Hằng

Điện thoại: 0986047608

-       Khối 2: gồm 8 lớp – 10 giáo viên

2.     Tổ 3 – 4 – 5

·         Tổ trưởng – kiêm khối trưởng khối 5: Bùi Thị Tuyết

Điện thoại: 0164902519

·         Tổ 3 – 4 - 5 gồm 3 khối:

-       Khối 3: gồm 8 lớp – 8 giáo viên

Khối trưởng: Vũ Thị Thanh Hoa

Điện thoại: 0914576838

-       Khối 4: gồm 7 lớp – 7  giáo viên

Khối trưởng: Phạm Thị Thanh Hiền

Điện thoại: 0906114869

-       Khối 5: gồm 7 lớp – 7 giáo viên

Khối trưởng: Bùi Thị Tuyết

Điện thoại: 0164902519

3. Các nhóm  Ngoại khóa

         Tổ Ngoại khóa gồm 5 nhóm:

-       Nhóm Mĩ thuật

Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Hoàng Điệp – ĐT: 01282140209

-       Nhóm Tin học

Nhóm trưởng: Vũ Anh Đức – ĐT: 0934686804

-       Nhóm Ngoại ngữ

Nhóm trưởng: Hoàng Thị Lệ Diễm: - ĐT: 0986530604

-       Nhóm Hát nhạc

Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Mai Hảo – ĐT: 0912452365

-       Nhóm Thể dục

Nhóm trưởng: Bùi Văn Hiệp – ĐT: 01648452583

4.     Tổ Văn Phòng

·         Tổ trưởng: Nguyễn Thị Hải Yến

Điện thoại: 0984363785

·         Tổ Văn phòng gồm: 2 nhóm:

-       Nhóm Hành chính

Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Hải Yến – ĐT: 0984363785

-       Nhóm phục vụ

Nhóm trưởng: Phùng Thị Liên – ĐT: 01679255245