Trang chủ

Tổ chức nhà trường

Cơ cấu tổ chức trường Tiểu học Lê Hồng Phong năm học 2012 - 2013
Ngày đăng 14/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 692

1.       Chi bộ nhà trường

·         Tổng số đảng viên: 25

·         Cấp ủy gồm: 3 đồng chí

·         Bí thư Chi bộ: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: 0988882355

Email: hoahpcm@gmail.com

2.     Ban giám hiệu

·         Ban giám hiệu gồm 3 đồng chí

·         Trình độ chuyên môn: Trên chuẩn: 03 (2 ĐH, 1 CĐ)

·          Phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực quản lý trường học.

·         Luôn chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

·         Hiệu trưởng: Đỗ Thị Nụ

Điện thoại: 0904005345

Email: honghado1960@yahoo.com

3.     Công đoàn

·         Tổng số đoàn viên: 68

·         Ban chấp hành công đoàn gồm: 7 đồng chí

·         Chủ tịch công đoàn: Phạm Thị Diện

Điện thoại: 0905186573

Email: dienminh38@yahoo.com

4.     Chi đoàn thanh niên

·         Tổng số đoàn viên thanh niên: 28

·         Ban chấp hành chi đoàn gồm: 5 đồng chí

·         Bí thư chi đoàn: Phạm Thị Ngoan

Điện thoại: 0946039856

Email: hoabien0702@yahoo.com.vn

5.     Tổ 1 – 2

·         Tổ trưởng – kiêm khối trưởng khối 2: Nguyễn Thị Quế

Điện thoại: 0936509459

·         Tổ 1-2 gồm 2 khối:

-       Khối 1: gồm 8 lớp - 8 giáo viên

Khối trưởng: Nguyễn Thị Lệ Hằng

Điện thoại: 0986047608

-       Khối 2: gồm 8 lớp – 9 giáo viên

6.     Tổ 3 – 4 – 5

·         Tổ trưởng – kiêm khối trưởng khối 3: Hoàng Thị Minh

Điện thoại: 0904232580

·         Tổ 3 – 4 - 5 gồm 3 khối:

-       Khối 3: gồm 8 lớp – 9 giáo viên

-       Khối 4: gồm 6 lớp – 6 giáo viên

Khối trưởng: Phạm Thị Diện

Điện thoại: 0905186573

-       Khối 5: gồm 6 lớp – 6 giáo viên

Khối trưởng: Bùi Thị Tuyết

Điện thoại: 0164902519

7.     Tổ Ngoại khóa

·         Tổ trưởng – kiêm nhóm trưởng nhóm Ngoại ngữ: Nguyễn Thị Thanh Hoa

Điện thoại: 0904419748

·         Tổ Ngoại khóa gồm 5 nhóm:

-       Nhóm Mĩ thuật

Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Hoàng Điệp – ĐT: 01282140209

-       Nhóm Tin học

Nhóm trưởng: Vũ Anh Đức – ĐT: 0934686804

-       Nhóm Ngoại ngữ

-       Nhóm Hát nhạc

Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Mai Hảo – ĐT: 0912452365

-       Nhóm Thể dục

Nhóm trưởng: Bùi Văn Hiệp – ĐT: 0906527992

8.     Tổ Văn Phòng

·         Tổ trưởng: Nguyễn Thị Hải Yến

Điện thoại: 0904519919

·         Tổ Văn phòng gồm: 2 nhóm:

-       Nhóm Hành chính

Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Hải Yến – ĐT: 0984363785

-       Nhóm phục vụ

Nhóm trưởng: Phùng Thị Liên – ĐT: 01679255245