Trang chủ

TKB - Thời gian biểu

Thời khóa biểu khối 5- Năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 15/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1377

Thứ Tiết 5H1 - P.Thủy
P10
5H2 -Tuyết
P11
5H3 - V.Hương
P25
5H4 - N. Hương
P26
5H5 - Măng
P27
5H6 - Ngọc
P28
5H7 - Đ.Nga
P12
S C S C S C S C S C S C S C
Hai 1 HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT Tầng 3 HĐTT  
2 Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   Toán NN(Diễm) Toán  
3 T Đ   T Đ   T Đ   T Đ   T Đ   T Đ NN(Diễm) T Đ  
4 L Sử   L Sử   L Sử   L Sử   L Sử   L Sử Tin(Loan ) L Sử  
5 Đ Đ   Đ Đ   Đ Đ   Đ Đ   Đ Đ   Đ Đ Tin(Loan ) Đ Đ  
Ba 1 Toán   Toán   Toán Tầng 3 Toán Tầng 3 Toán   TD(Hiệp)   Toán  
2 CT   CT   CT Tin(Hưng ) CT NN(Diễm) TD(Hiệp)   Toán   CT  
3 LT- C   LT-C   LT-C Tin(Hưng ) TD(Hiệp) NN(Diễm) CT   CT   MT(T.A)  
4 Khoa   MT(T.A)   TD(Hiệp) NN(Diễm) LT-C Tin(Hưng ) LT-C   LT-C   LT-C  
5 MT(T.A)   Khoa   Khoa NN(Diễm) Khoa Tin(Hưng ) Khoa   Khoa   Khoa  
1 Toán Tầng 3 TD(Hiệp) Tầng 3 Toán   Toán   ÂN(Nhất)   Toán   Toán  
2 TD(Hiệp) NN(Diễm Toán Tin(Hưng ) ÂN(Nhất)   KC   Toán   KC   KC  
3 KC NN(Diễm KC Tin(Hưng ) KC   ÂN(Nhất)   KC   T Đ   TD(Hiệp)  
4 T Đ Tin(Hưng ) T Đ NN(Diễm) T Đ   T Đ   T Đ   ÂN(Nhất)   T Đ  
5 Địa Tin(Hưng ) Địa NN(Diễm) Địa   Địa   Địa   Địa   Địa  
Năm 1 Toán   Toán   TD(Hiệp)   Toán   MT(T.A)   Toán   Toán Tầng 3
2 TLV   TD(Hiệp)   Toán   TLV   Toán   TLV   TLV NN(Diễm)
3 LT-C   TLV   TLV   TD(Hiệp)   TLV   LT-C   ÂN(Nhất) NN(Diễm)
4 ÂN(Nhất)   LT-C   LT-C   LT-C   LT-C   Khoa   LT-C Tin(Loan )
5 Khoa   ÂN(Nhất)   Khoa   Khoa   Khoa   MT(T.A)   Khoa Tin(Loan )
Sáu 1 Toán   Toán   Toán   Toán   TD(Hiệp) Tầng 3 Toán   Toán  
2 TD(Hiệp)   TLV   MT(T.A)   TLV   Toán NN(Diễm) TLV   TLV  
3 TLV   Khoa   TLV   MT(T.A)   TLV NN(Diễm) TD(Hiệp)   KT  
4 KT   KT   KT   KT   KT Tin(Loan ) KT   TD(Hiệp)  
5 HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT Tin(Loan ) HĐTT   HĐTT