Trang chủ

TKB - Thời gian biểu

Thời gian biểu năm học 2012 - 2013
Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 437

1. Các lớp học 2 buổi/ngày + bán trú

    Khối 1 + Khối 2

 2. Các lớp học 1 buổi/ngày:

     Buổi sáng:  3C1, 3C2, 3C3, 3C4, 3C5 + Khối 5

     Buổi chiều: 3C6, 3C7, 3C8 + Khối 4

 

TIẾT

SÁNG

CHIỀU

1

7 giờ 30 - 8 giờ 10

13 giờ 30 - 14 giờ 10

 

2

8 giờ 10  -  8 giờ 50

14 giờ 10 - 14 giờ 50

 

 

Ra chơi 20 phút

Ra chơi 20 phút

 

3

9 giờ 10 - 9 giờ 50

15 giờ 10 - 15 giờ 50

 

4

9 giờ 50 - 10 giờ 30

15 giờ 50 - 16 giờ 30

 

5

10 giờ 30 - 11 giờ 10

16 giờ 30 - 17 giờ 10