Trang chủ

TKB - Thời gian biểu

Thời khóa biểu khối 1 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 15/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1101
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014 - 2015 KHỐI 1 (THỰC HIỆN TỪ 19/1/2015) Thứ Tiết 1A1 - Lương P13 1A2 - Chuyên P21...

Thời khóa biểu khối 2 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 15/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1036
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014 - 2015 KHỐI 2 (THỰC HIỆN TỪ 19/1/2015) Thứ Tiết 2B1 - P.Thu P24 2B2 -L.Anh P22 ...

Thời khóa biểu khối 3 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 15/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1030
Thứ Tiết 3C1 - Hiển P9 3C2 - V.Hoa P2 3C3 - Sao P3 3C4 - P.Hà P9 3C5 - Ng.Nga P2 3C6 - Tú P1 3C7 -...

Thời khóa biểu khối 5- Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 15/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1102
Thứ Tiết 5H1 - P.Thủy P10 5H2 -Tuyết P11 5H3 - V.Hương P25 5H4 - N. Hương P26 5H5 - Măng P27 5H6 - Ngọc P28 5H7 - Đ.Nga P12 ...

Thời khóa biểu số 4 - Năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 15/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1032
Thứ Tiết 4D1 - M.Thu   P28 4D2 - B.Lan   P11 4D3 -Nhung P12 4D4 - Sen P26 4D5 - Đ.Hằng P25 4D6 -...

Thời khóa biểu (số 1) Khối 1 - Năm học 2013 - 2014

Ngày đăng 27/08/2013 | 12:00 | Lượt xem: 556
Thứ Tiết 1A1 - Lương P13 1A2 - T.Thủy   P14 1A3 - Hòa P19 1A4 - Thoa P 15 1A5 - Thắm   P17 1A6...

Thời khóa biểu (số 1) Khối 2 - Năm học 2013-2014

Ngày đăng 27/08/2013 | 12:00 | Lượt xem: 526
Thứ Tiết 2B1 - P6 Trang + P.Thu 2B2 - P8 Quế 2B3 - P22 Ngoan + M.Thu 2B4 - P24 Yến 2B5 - P 23 Ngh.Loan 2B6 -...

Thời khóa biểu (số 1) Khối 3 - Năm học 2013-2014

Ngày đăng 27/08/2013 | 12:00 | Lượt xem: 580
Thứ Tiết 3C1 - Thủy   P4 3C2 - H.Minh   P 2 3C3 - V.Sao   P4 3C4 - N.Nga   P1 3C5 - Thương ...

Thời khóa biểu (số 1) Khối 4 - Năm học 2013-2014

Ngày đăng 27/08/2013 | 12:00 | Lượt xem: 574
Thứ Tiết 4D1- P.Hiền P 10 4D2 - B.Lan   P 9 4D3 - P.Hà   P 12 4D4 - Thịnh   P 25 4D5 - P.Phương P 11...

Thời khóa biểu (số 1) Khối 5 - Năm học 2013-2014

Ngày đăng 27/08/2013 | 12:00 | Lượt xem: 564
Thứ Tiết 5H1 - N.Hương P 12 5H2 - P.Măng P 27 5H3 - H.Ngọc P 1 5H4 - V.Hương   P 26 5H5 - Đ.Nga   P 11 ...

Thời khoá biểu - Khối 3 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 06/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 516

Thời gian biểu năm học 2012 - 2013 - Thực hiện từ 5/9/2012

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 499
 

Thời gian biểu năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 504
1. Các lớp học 2 buổi/ngày + bán trú     Khối 1 + Khối 2  2. Các lớp học 1 buổi/ngày:      Buổi sáng:   ...

Thời khoá biểu - Khối 1 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 497

Thời khoá biểu - Khối 2 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 483

Thời khoá biểu - Khối 4 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 527

Thời khoá biểu - Khối 5 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 498

Thời gian biểu 2 tuần đầu - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 16/08/2012 | 12:00 | Lượt xem: 520