Trang chủ

Tin tức sự kiện

Thông tin cá nhân lớp 3C3 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 06/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 416
TT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Nữ Dân tộc Họ tên bố mẹ Địa chỉ Nghề Nghiệp Điện...

Thông tin cá nhân lớp 3C4 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 06/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 372
TT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Nữ Dân tộc Họ tên bố mẹ Địa chỉ Nghề Nghiệp Điện...

Thông tin cá nhân lớp 3C5 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 06/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 392
TT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Nữ Dân tộc Họ tên bố mẹ Địa chỉ Nghề Nghiệp Điện...

Thông tin cá nhân lớp 3C7 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 06/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 399
TT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Nữ Dân tộc Họ tên bố mẹ Địa chỉ Nghề Nghiệp Điện thoại 1 Nguyễn...

6 bệnh dễ mắc do ăn nhiều thịt

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 449
Một chế độ ăn nhiều thịt cú thể làm cho người ta mắc một số bệnh. Tuy nhiờn khụng phải hễ ai ăn thịt là mắc cỏc bệnh này, mà chỉ những người ăn quỏ nhiều thịt, khụng quan tõm đến số lượng và...

Lễ khai giảng năm học mới 2012 - 2013

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 349
Trong không khí nô nức của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay nagỳ 5/9 trường Tiểu học Lê Hồng Phong long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2012-2013.

Thời gian biểu năm học 2012 - 2013 - Thực hiện từ 5/9/2012

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 292
 

Thời gian biểu năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 301
1. Các lớp học 2 buổi/ngày + bán trú     Khối 1 + Khối 2  2. Các lớp học 1 buổi/ngày:      Buổi sáng:   ...

Thời khoá biểu - Khối 1 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 292

Thời khoá biểu - Khối 2 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 292

Thời khoá biểu - Khối 4 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 309

Thời khoá biểu - Khối 5 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 05/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 294

Khai trường

Ngày đăng 04/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 373
Thu tới rồi! Trời thu cao trong đưa tiếng trống trường vang xa trong gió. “ Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè”, gọi thầy trò, bè bạn mến thương tới trường chào năm học mới.

Ban chấp hành công đoàn năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 446
 Gồm 7 đồng chí

Danh sách lớp 1A2, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 340
GV chủ nhiệm: Trần Thị Thanh Thủy STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Nguyễn Thị Hoài An 1/12/2006 Ngô Xuân Biếc ...

Danh sách lớp 1A3, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 414
GV chủ nhiệm: Trần Thị Thoa STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Nguyễn Việt Phương Anh 16/9/2006 Nguyễn Việt Sơn ...

Danh sách lớp 1A4, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 354
GV chủ nhiệm: Hồ Thị Thủy STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Nguyễn Đức Anh 23/4/2006 Nguyễn Đức Dũng 2 ...

Danh sách lớp 1A5, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 352
GV chủ nhiệm: Phạm Nguyễn Hồng Chuyên STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Dương Thị Ngọc Anh 20/5/2006 Dương Anh Vũ ...

Danh sách lớp 1A6, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 380
GV chủ nhiệm: Mai Thị Ngà STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Phạm Phương Anh 24/12/2006 Phạm Xuân Quyết 2 ...

Danh sách lớp 1A7, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 400
GV chủ nhiệm: Lê Minh Hòa STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh 11/4/2006 Hoàng Trọng Huy 2 ...

Danh sách lớp 1A8, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 364
GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lệ Hằng STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ) 1 Nguyễn Ngọc Bình An 12/1/2006 Nguyễn Tuấn Linh ...

Danh sách lớp 2B4, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 355
GV chủ nhiệm: Đỗ Hồng Nhung STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Đức Anh   2 Vũ Phương Anh   3 Vũ...

Danh sách lớp 2B5, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 404
GV chủ nhiệm: Hải Yến STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Hạnh   An   2 Đỗ Quốc   Anh   ...

Danh sách lớp 2B6, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 382
GV chủ nhiệm: Đặng Thị Kim Thanh STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Hoàng Ngọc Anh   2 Nguyễn Từ Mai Anh   3 ...

Danh sách lớp 2B7, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 370
GV chủ nhiệm: Trịnh Ngọc Bích Hà STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Giang Thanh Bình   2 Nguyễn Đỗ An Bình   3 ...