Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 5H2 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 483

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 1 Lê Thị Thùy An 5 4 9 7 8 8.75  
2 8 Lê Thị Phương Anh 5 3 8 5 7 7.5  
3 9 Nguyễn Đức Anh 4 3 7 6 7 9.25  
4 10 Nguyễn Hoàng Anh 4 3.5 7.5 4.5 6 4.25  
5 11 Phạm Đặng Huy Anh 4 3.5 7.5 3.5 6 8.25  
6 12 Trần Quang Anh 4 3 7 4 6 7  
7 13 Vũ Thị Kim Anh 4.5 3.5 8 4 6 9  
8 14 Đỗ Trịnh Mai Anh 4 4.5 8.5 6 7 8.25  
9 52 Trần Mậu Công 4.5 3 7.5 7.5 8 9.75  
10 69 Đồng Khánh Dương 5 3.5 8.5 9 9 8.5  
11 70 Lương Thị Bình Dương 5 2.5 7.5 6.75 7 8.5  
12 77 Vũ Thị Quỳnh Giang 4 4.5 8.5 6.5 8 6.75  
13 93 Bùi Xuân Hiệp 4 4 8 7.5 8 8.5  
14 103 Phạm Việt Hùng 4.5 4.5 9 7 8 6.75  
15 104 Trịnh Quang Hùng 4.5 3 7.5 4.5 6 6  
16 119 Lê Gia Huy 5 3 8 8.5 8 9.5  
17 136 Lâm 4.5 4 8.5 7 8 9  
18 139 Nguyễn Khánh Linh 5 4 9 5 7 8.25  
19 140 Phạm Thị Thùy Linh 5 3 8 6 7 5.75  
20 172 Phạm Tuấn Minh 5 3 8 6.5 6 7.75  
21 183 Phạm Hải Nam 5 2 7 5 6 5.75  
22 191 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 5 4.5 9.5 8 9 8.5  
23 200 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 5 4 9 7.25 8 8.75  
24 201 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 4.5 4.5 9 7.5 8 9  
25 202 Trần Bảo Ngọc 5 4.5 9.5 8.5 9 9.5  
26 219 Chu Cầm Ninh 4.5 2.5 7 4.5 6 4.25  
27 221 Đỗ Thành  Phát 5 2 7 8 8 9  
28 222 Vy Hoàng Phi 5 4.5 9.5 9 9 8.75  
29 226 Đào Hoàng Phúc 4.5 2 6.5 8 7 8.75  
30 228 Trịnh Tuấn Phương 5 4.5 9.5 8.5 9 9.25  
31 242 Ngô Đức  Thắng 5 1.5 6.5 7 7 9  
32 249 Nghiêm Phương Thảo 5 3.5 8.5 8.5 9 8.5  
33 253 Lê Phương Thu 5 3.5 8.5 8.75 9 6.25  
34 255 Phạm Thị Thư 5 4 9 8.5 9 7.75  
35 260 Phạm Ngọc Thủy 4 3 7 2.5 5 2.5  
36 294 Đào Trần Quang Vỹ 4.5 4.5 9 3.75 6 8.5