Trang chủ

Tin tức sự kiện

Lớp 4D2 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 684

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỢT 1

ĐỢT 2

THỊ LỰC

Chiều cao

Cân nặng

Chiều cao

Cân nặng

      1        

Lê Thị Thùy

An

126

23.5

10

10

 

      2        

Lê Thị Phương

Anh

122

25.5

9

9

 

      3        

Nguyễn Đức

Anh

111

18.5

10

10

 

      4        

Nguyễn Hoàng

Anh

119

24

10

10

 

      5        

Phạm Đặng Huy

Anh

117

23.5

10

10

 

      6        

Trần Quang

Anh

119

25

10

10

 

      7        

Vũ Thị Kim

Anh

113

22

8

8

 

      8        

Đỗ Trịnh Mai

Anh

107

18

9

9

 

      9        

Trần Mậu

Công

113

22

10

10

 

   10        

Đồng Khánh

Dương

121

22

10

10

 

   11        

Lương Thị Bình

Dương

123

24.5

10

10

 

   12        

Vũ Thị Quỳnh

Giang

110

17

9

9

 

   13        

Bùi Xuân

Hiệp

109

18

8

8

 

   14        

Phạm Việt

Hùng

116

22

8

8

 

   15        

Trịnh Quang

Hùng

125

36

10

10

 

   16        

Lê Gia

Huy

122

22

10

10

 

   17        

Nguyễn Khánh

Linh

110

18

10

10

 

   18        

Phạm Thị Thùy

Linh

120

25

10

10

 

   19        

Phạm Tuấn

Minh

112

19

10

10

 

   20        

Phạm Hải

Nam

110

16

7

7

 

   21        

Nguyễn Thị Hoàng

Ngân

113

23

10

10

 

   22        

Nguyễn Hoàng Bảo

Ngọc

125

27

10

10

 

   23        

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

110

20

10

10

 

   24        

Trần Bảo

Ngọc

103

14

10

10

 

   25        

Chu Cầm

Ninh

123

19

10

10

 

   26        

Đỗ Thành

Phát

115

19

10

10

 

   27        

Vy Hoàng

Phi

117

20

10

10

 

   28        

Đào Hoàng

Phúc

116

20

9

9

 

   29        

Trịnh Tuấn

Phương

123

26

9

9

 

   30        

Ngô Đức

Thắng

116

19

10

10

 

   31        

Nghiêm Phương

Thảo

114

19

10

10

 

   32        

Lê Phương

Thu

113

17

8

8

 

   33        

Phạm Thị

Thư

119

26

10

10

 

   34        

Phạm Ngọc

Thủy

114

26.5

10

10

 

   35        

Đào Trần Quang

Vỹ

114

18

10

10

 

   36        

Lê Thị Thùy

An

120

24

10

10

 

   37        

Lê Thị Phương

Anh

126

23.5

10

10

 

   38        

Nguyễn Đức

Anh

122

25.5

9

9

 

   39        

Nguyễn Hoàng

Anh

111

18.5

10

10

 

   40        

Phạm Đặng Huy

Anh

119

24

10

10