Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn tiếng việt - Lớp 5 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 25/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 730

A. Đọc thầm và làm bài tập (10 điểm)

 

BẦU TRỜI NGOÀI CỬA SỔ

       Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc. Ở đấy, Hà thấy bao nhiêu điều lạ. Một đàn vàng anh, vàng như dát vàng lên lông, lên cánh, mà con trống bao giờ cũng to hơn, óng ánh sắc lông hơn chợt bay đến rồi chợt bay đi. Nhưng có lúc, đàn vàng anh ấy đậu lên ngọn chót vót những cây bạch đàn chanh cao nhất giữa bầu trời ngoài cửa sổ. Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những "búp vàng". Rồi từ trên ngọn chót vót cao, vàng anh trống cất tiếng hót. Tiếng hót mang theo hương thơm lá bạch đàn chanh từ bầu trời bay vào cửa sổ. Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ, và tiếng chim lại như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà. Chốc sau, đàn chim chao cánh bay đi, nhưng tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ.

 

 b) Khoanh tròn chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:

     1/ Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà có đặc điểm gì?

            A. Đầy ánh sáng.                       B. Đầy màu sắc.            C. Đầy ánh sáng, đầy màu sắc.

     2/ Từ "búp vàng" trong câu: "Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những "búp vàng"." chỉ gì?

A.      Chim vàng anh.                    B. Ngọn bạch đàn.                                 C. Ánh nắng trời.

     3/ Vì sao nói đàn chim đã bay đi nhưng tếng hót như "đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ"?

A.      Vì tiếng hót còn ngân nga mãi trong không gian.

B.      Vì tiếng hót cứ âm vang mãi trong tâm trí của bé Hà.

C.      Vì tiếng hót còn lưu luyến mãi với cửa sổ của bé Hà.    

      4/ Trong các dòng dưới đây, dòng nào có hai tính từ?

A.      óng ánh, bầu trời.                B. rực rỡ, cao                           C. hót, bay

A.      cao vút ấy

      5/ Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh? (gạch chân hình ảnh so sánh)

A.      Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc.

B.      Rồi từ trên chót vót cao, vàng anh trống cất tiếng hót.

C.      Tiếng chim hót như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà