Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra cuối học kì I năm học 2011 - 2012 - Lớp 3C4
Ngày đăng 28/12/2011 | 12:00 | Lượt xem: 656

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 3C4 
NĂM HỌC 2011 - 2012
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán T.Anh
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Nguyễn Quỳnh Anh 6 3.5 9.5 7.5 8 8.75 7.75  
2 Phạm Trần Thảo Anh 6 3.5 9.5 9 9 9 9.5  
3 Hoàng Việt Ánh 5 3.5 8.5 5.5 7 8.75 6.25  
4 Phạm Ngọc Ánh 6 2.5 8.5 9.5 9 9.5 9.75  
5 Phạm Mạnh Cường 6 3.5 9.5 7.5 8 9 10  
6 Nguyễn Thị Mai Chi 6 2.5 8.5 9.5 9 9 9.25  
7 Nguyễn Thị Ngọc Giang 6 3.5 9.5 9.5 10 9.5 9.75  
8 Nguyễn Trường Giang 5.5 2.5 8 8.5 9 9.25 9  
9 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 5 2.5 7.5 9 8 8.5 9  
10 Bùi Bích Hoa 6 3.5 9.5 9.5 10 9 9.75  
11 Nguyễn Quang Huy 6 2.5 8.5 9.5 9 9 9.75  
12 Nguyễn Khánh Huyền 5.5 3.5 9 7.5 8 9 8  
13 Trần Quỳnh Hương 6 3.5 9.5 9 9 9.75 9.5  
14 Nguyễn Ngọc Khoa 6 3.5 9.5 6.75 9 8.5 7.75  
15 Hoàng Trung Kiên 6 3.5 9.5 9 9 9.5 8  
16 Trần Huyền Diệu Linh 5.5 3.5 9 8.5 9 8.5 8  
17 Trần Mai Linh 6 2.5 8.5 8.5 9 10 9.5  
18 Nguyễn Ngọc Mai 6 3.5 9.5 9.5 10 9.5 9.75  
19 Bùi Đức Mạnh(A) 5.5 3.5 9 8 8 9.5 8  
20 Bùi Đức Mạnh(B) 5 2.5 7.5 9.75 8 9.25 7.75  
21 Phạm Anh Minh 6 3.5 9.5 9.5 9 9.5 9.5  
22 Phạm Gia Minh 5 3 8 4.5 6 8.75 5.75  
23 Phạm Bá Nam 5.5 3 8.5 7 8 9.25 8  
24 Phùng Phạm Hải Nam 6 3.5 9.5 9.75 10 9.5 7.25  
25 Trần Phương Nam 4.5 3.5 8 7 7 9 8  
26 Lê Ngọc Thu Ngân 6 3.5 9.5 9 9 9.75 9  
27 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 6 2.5 8.5 7.5 8 9.25 8.75  
28 Vũ Phương  Thảo 5.5 3.5 9 9.5 10 9.5 8  
29 Nguyễn Thị Minh Thúy 5.5 2.5 8 9.5 9 9.5 7  
30 Nguyễn Thị Thanh Trúc 5 4 9 8 8 9.5 8.5  
31 Nguyễn Đình Tuấn 5 3.5 8.5 5.5 7 8.25 7  
32 Nguyễn Thị Thùy Vân 5.5 3.5 9 8 8 9 8.25  
33 Phạm Thị Hồng Vân 5.5 3.5 9 8.75 8 9 7  
34 Ngô Thế Vinh 4.5 3.5 8 5.5 7 9.25 8  
35 Lưu Hoàng Việt 4.5 2.5 7 8.5 8 8 8.75  
36 Nguyễn Thị Hoài Xuân 6 3.5 9.5 9.5 10 9.25 8.25