Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra đầu năm - Lớp 2B1 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 30/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 641

STT

Họ và tên

Lớp

Điểm

Toán

Ghi chú

Tiếng việt

Đ. tiếng

Đ. hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Đặng Hà  Anh 6 1.5 7.5 10 9 8  
2 Đặng Lê Tuấn Anh 7 0.5 7.5 9 8 7.75  
3 Nguyễn Ngọc Anh 6 2.5 8.5 9 9 6.75  
4 Vũ Ngọc Bảo 5 3 8 9 8 8.25  
5 Đoàn Tiến Dũng 6 0.5 6.5 10 8 9  
6 Lương Ngọc Dũng 6 1.5 7.5 9 8 9.25  
7 Trần Hoàng Dũng 6.5 1.5 8 7 7 9  
8 Phạm Tiến Đạt 7 3 10 10 10 10  
9 Lê Anh Đức 7 3 10 9.5 9 9.5  
10 Nguyễn Tiến Đức 6 2 8 9 8 8.75  
11 Phạm Trung  Hiếu 5 2 7 9 8 9.5  
12 Trần Bá Hoàn 6.5 3 9.5 9.5 9 9  
13 Hoàng Quang Huy 5 2 7 8.5 7 8.25  
14 Phạm Xuân Huy 4.5 2 6.5 8 7 7.5  
15 Trần Quang Huy 6 1.5 7.5 9 8 9.75  
16 Phạm Duy Khánh 6 3 9 9.5 9 9  
17 Bùi Trung Kiên 5 1.5 6.5 9.5 8 8.75  
18 Vũ Doãn Tuấn Kiệt 7 1 8 9 8 8.75  
19 Bùi Kiến Linh 6 1 7 9 8 8.5  
20 Phan Ngọc  Linh 7 2 9 9.5 9 10  
21 Vũ Tống Khánh Linh 5.5 2.5 8 7 7 8.5  
22 Nguyễn Hải Long 6 2.5 8.5 10 9 9.75  
23 Đặng Hữu Lộc 5 0.5 5.5 9 8 7.5  
24 Dương Đại Nghĩa 7 2 9 9.5 9 10  
25 Nguyễn Gia  Phát 6.5 2 8.5 8 8 8.25  
26 Trần Hà Phương 6 2.5 8.5 9 8 8.75  
27 Nguyễn Thị Bích Phượng 6.5 2.5 9 9.5 9 10  
28 Đoàn Thế  Quý 5.5 2 7.5 9.5 8 9  
29 Trịnh Lam Sa 6 2 8 10 9 9  
30 Tôn Đức Tài 5 1 6 10 8 9  
31 Đỗ Đức Thắng 6.5 3 9.5 10 10 10  
32 Vũ Thị Phương Thảo 6 1 7 9 8 8.5  
33 Nguyễn Phương Thùy 6.5 0.5 7 10 8 10  
34 Nguyễn Thế Toản 6.5 2 8.5 9.5 9 9.5  
35 Nguyễn Minh Trang 6 1.5 7.5 9 8 8.75  
36 Trần Thị Thùy Trang 7 2 9 10 9 9.75  
37 Đặng Trần Việt 5.5 2 7.5 9.5 8 8.25