Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra cuối học kì I năm học 2011 - 2012 - Lớp 2B2
Ngày đăng 28/12/2011 | 12:00 | Lượt xem: 551

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 2B2
 NĂM HỌC 2011 - 2012
STT Họ và tên Điểm   Ghi chú
Tiếng Việt Toán T.A
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Nguyễn Thị Thái  An 6 3.5 9.5 10 10 10 20  
2 Vũ Tú  An 6 3.5 9.5 9.5 10 10 20  
3 Nguyễn Phương  Anh 6 3.5 9.5 9.5 10 10 20  
4 Nguyễn Thành Nam  Anh 6 3.5 9.5 8.5 9 9 20  
5 Phạm Nguyễn Quỳnh  Anh 6 3.5 9.5 9.5 10 9.5 20  
6 Đào Đình  Bình 6 3.5 9.5 8 9 9.5 16  
7 Nguyễn An  Bình 6 3.5 9.5 9.5 10 10 20  
8 Tạ Huy  Cường 6 3.5 9.5 9.5 10 10 19  
9 Đặng Thái  Dương 6 3.5 9.5 9 9 9.5 20  
10 Lại Ngọc  Diệp 6 3.5 9.5 9.5 10 9.5 16  
11 Phạm Đăng  Doanh 6 3.5 9.5 9.5 10 10 18  
12 Trần Thùy Dung 6 3.5 9.5 9.5 9 9.5 20  
13 Đỗ Trọng  Dũng 6 3.5 9.5 10 10 9 20  
14 Khổng Mạnh  Đức 6 3.5 9.5 10 10 10 19  
15 Phạm Thanh  6 3.5 9.5 9 9 10 19  
16 Nguyễn Đức Đại  Hải 5 3.5 8.5 7 8 10 19  
17 Nguyễn Đức  Hiển 6 3.5 9.5 10 9 10 20  
18 Nguyễn Hoàng  Huy 6 3.5 9.5 9 9 9 18  
19 Dương Phạm Nhật  Khôi 6 3.5 9.5 9 9 9.5 18  
20 Nguyễn Khánh  Linh 6 3.5 9.5 10 10 10 20  
21 Nguyễn Vũ Mai  Linh 6 3.5 9.5 8.5 9 8.5 19  
22 Phạm Hiền  Mai 5.5 3.5 9 10 10 10 20  
23 Vũ Thị Phương  Mai 5.5 3.5 9 8.5 9 10 20  
24 Nguyễn Hà  Minh 5 3.5 8.5 9 9 9.5 20  
25 Vũ Bình  Minh 6 3.5 9.5 8 9 9.5 20  
26 Mai Nhật  Nam 6 3.5 9.5 10 9 10 20  
27 Lê Hoài  Nam 6 3.5 9.5 8 8 10 20  
28 Nguyễn Thu  Ngân 5.5 3.5 9 9 9 10 20  
29 Đàm Thị Hồng  Ngọc 5 3.5 8.5 9 8 10 16  
30 Phạm Thị Thanh  Nhân 6 3.5 9.5 8.5 9 9.5 20  
31 Hoàng Nguyễn Thùy  Nhi 6 3.5 9.5 7.5 9 10 20  
32 Ửng Thị Phương  Quỳnh 5 3.5 8.5 9 9 10 20  
33 Đỗ Thục  Quyên 5.5 3.5 9 8 8 9 20  
34 Phạm Hoàng  Sơn 6 3.5 9.5 10 10 10 20  
35 Lê Phương  Thảo 6 3.5 9.5 8 9 10 20  
36 Lương Nguyễn Minh Trang 6 3.5 9.5 8 9 10 19  
37 Vũ Minh  Trang 6 3.5 9.5 10 9 10 20  
38 Đinh Đình Hải Việt 6 3.5 9.5 9.5 10 10 20  
39 Dương Đức Minh 5 3.5 8.5 10 9 9.5 20