Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra cuối học kì I năm học 2011 - 2012 - Lớp 1A6
Ngày đăng 28/12/2011 | 12:00 | Lượt xem: 647

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KỲ I - LỚP 1A6
NĂM HỌC 2011 - 2012
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán Tiếng
Anh
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Hoàng Ngọc Anh 3 4 7 9.5 8 9 20  
2 Nguyễn Từ Mai Anh 5.5 4 9.5 9.5 10 10 20  
3 Nguyễn Từ Quỳnh Anh 6 4 10 9.5 10 10 20  
4 Nguyễn Thị Ngọc Cầm 5 4 9 9.5 9 10 20  
5 Nguyễn Thành Đạt 4.5 4 8.5 9.5 9 10 20  
6 Đoàn Việt Hiếu 5.5 4 9.5 9.75 10 10 20  
7 Phan Dương Huy Hiếu 6 4 10 9.75 10 10 20  
8 Vũ Minh Hiếu 3 3.5 6.5 7 7 9 20  
9 Đặng Nhật Hoàng 4.5 3.75 8.25 9 9 10 20  
10 Hoàng Đại Hưng 6 4 10 9.5 10 9.5 20  
11 Vũ Quang  Huy 4.5 4 8.5 8.5 9 10 20  
12 Lê Thị Khánh Huyền 5 4 9 9.5 10 9 20  
13 Vũ Minh Khuê 5 4 9 9.5 10 9.5 20  
14 Đặng Khánh Linh 5 4 9 9.5 10 10 20  
15 Trần Khánh Linh 5 4 9 9.5 10 10 20  
16 Trịnh Phương Linh 5 4 9 9.5 10 10 20  
17 Phạm Thành Long 5 4 9 9.5 10 10 20  
18   Minh 5 4 9 8.5 9 9.5 20  
19 Trần Vũ Tiến Minh 5 4 9 9 9 9.5 20  
20 Vũ Ngọc Nam 6 4 10 10 10 10 20  
21 Nguyễn Trần Uyển Nhi 6 4 10 9.5 10 10 20  
22 Phan Yến Nhi 5.5 4 9.5 9.5 10 10 20  
23 Vũ Ngọc Nhi 6 4 10 10 10 10 20  
24 Phạm Ngọc Nguyên Phương 5 4 9 9 9 9.75 20  
25 Phạm Đức Sơn 3 4 7 8.5 8 9.5 20  
26 Phạm Minh Thanh 1 3 4 1 2 7 20  
27 Phạm Quang Thịnh 3 4 7 9 8 9.5 20  
28 Vũ Minh Thư 6 4 10 9.5 10 10 20  
29 Lê Đinh Hoài Thương 3 4 7 9 8 9.5 20  
30 Hoàng Anh  Tuấn 4.5 4 8.5 9.5 9 10 20  
31 Trần Bùi Sơn Tùng 2 4 6 6.5 6 9.5 20