Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra cuối học kì 2 - Lớp 1A8
Ngày đăng 16/05/2011 | 12:00 | Lượt xem: 688

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 1A8 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

HKII

1 Ngô Tuấn Anh 6 3 9 9.5 9 10  
2 Nguyễn Duy Anh 7 3 10 9.5 10 9.5  
3 Phạm Thị Minh Anh 7 3 10 10 10 9.5  
4 Trần Huyền Anh 6 3 9 9.5 9 8.25  
5 Phạm Quỳnh Chi 6.5 3 9.5 10 10 9.5  
6 Bùi Minh Đạt 5.5 3 8.5 8.5 8 9.75  
7 Lý Hải Đường 5.5 2.5 8 8.5 8 9.5  
8 Nguyễn Thị Thu 7 3 10 9.5 10 9.75  
9 Ngọ Dương Hùng 7 3 10 10 10 10  
10 Trần Mạnh Hùng 7 3 10 9.5 10 9.5  
11 Vũ Thế Hưng 6.5 3 9.5 10 10 9.5  
12 Bùi Phan Thái Hoàng 6 1.5 7.5 8.5 8 10  
13 Tạ Hoàng Lan 7 3 10 10 10 9.5  
14 Đoàn Tiến Lộc 6.5 3 9.5 10 10 9.75  
15 Hoàng Thành Lộc 7 2.6 9.6 9 9 8.5  
16 Phạm Ngọc Minh 5.5 3 8.5 8.5 8 9.5  
17 Nguyễn Thị Thu Ngân 7 3 10 9.5 10 8.5  
18 Nguyễn Phạm Minh Ngọc 6.5 3 9.5 9.5 10 9.25  
19 Nguyễn Thị Bích Ngọc 6.5 2.5 9 7.75 8 9  
20 Nguyễn Anh Nhật 7 3 10 10 10 10  
21 Vũ Quốc Pháp 6 3 9 9.5 9 9.5  
22 Lê Hoàng Phúc 7 3 10 8.75 9 9  
23 Nguyễn Văn Quang 7 3 10 10 10 10  
24 Đỗ Trúc Quỳnh 7 3 10 9.5 10 10  
25 Vũ Thu Sang 6.5 3 9.5 10 10 10  
26 Vũ Anh Tài 6 3 9 9.25 9 10  
27 Lê Quang Thành 5.5 2.8 8.3 8.5 8 8.25  
28 Nguyễn Nam Tiến 6.5 3 9.5 10 10 7.5  
29 Hoàng Anh Tuấn 7 3 10 9.5 10 8  
30 Nguyễn Hoàng Việt 7 3 10 9.5 10 10  
31 Lương Hiển Vinh 7 3 10 9.5 10 9.5  
32 Đào Diệu Vy 6.5 3 9.5 9 9 10  
33 Nguyễn Thị Nhật Vy 6 2 8 8 8 9  
  Ngày 15  tháng  5 năm 2011