Trang chủ

Tin tức sự kiện

Thông tin cá nhân lớp 3C7 - Năm học 2011-2012
Ngày đăng 06/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 670

TT

Họ và tên học sinh

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Họ tên bố mẹ

Địa chỉ

Nghề Nghiệp

Điện thoại

1  Nguyễn Trọng  An 24/8/2003   Kinh Nguyễn Anh Dũng 8/37 Nguyễn Bình, ĐQB Thanh tra viên 3735091
2 Nguyễn Hoàng Anh 7/9/2003 x Kinh Nguyễn Thuý Duyên 39C/1/28/263 Lạch Tray, Ngô quyền Công an 3829876
3  Nhữ Mai Anh 7/10/3003 x Kinh Nhữ Anh Quang 52/292 Hào Khê - Lạch Tray Công nhân 3613710
4 Vũ Minh Dũng 13/8/2003   Kinh Vũ Tuấn Anh 41/.182 Văn Cao, Đằng Giang Kĩ sư điện 3731517
5 Vũ Tiến Dũng 4/11/2003   Kinh Vũ Văn Tiến 5/292Hào Khê, Kênh Dương Bộ đội 3763609
6 Phạm Quý Dương 5/10/2003   Kinh Phạm Duy Phong Số 3 Đ40 Đồng Quốc Bình Công chức 3559969
7 Đặng Văn Tiến Đạt 16/11/2003   Kinh Đặng Văn Xây Số 5 Đ41 Đồng Quốc Bình Giám đốc 3735528
8 Vũ Minh Đạt 12/6/2003   Kinh Vũ Hồng Tâm 4/22/224 Đông Hải , Đằng Giang Nhân viên BH 912465246
9 Nguyễn Việt Đức  26/10/2003   Kinh Nguyễn Vân Phương 3/134 Văn Cao Đằng Giang Bác sĩ 3729701
10 Nguyễn Thị Hương Giang 16/4/2003 x Kinh Nguyễn Thanh Đông Số 44Đ10 Đồng Quốc Bình Chuyên viên           3729835  
11 Hoàng Quốc Huy 1/10/2003   Kinh Vũ Chiến Sự 247đường Cát Bi - Hải An Bộ đội 904398628
12 Lê Quang Huy 25/3/2003   Kinh Lê Văn Tám  15ngõ 18 đường Thư Trung,Đằng Lâm Kinh doanh 3557694
13 Nguyễn Nhật Huy 26/01/2003   Kinh Nguyễn Thành Chung Trung Hành 5 Đằng Lâm, Hải An Bộ đội 3727408
14 Bùi Nguyễn Linh 21/5/2003   Kinh Bùi Mạnh Cường 62/21đương chùa Đồng Thiện,Kênh Dương Nhân viên VH 915068247
15 Trần Thuỳ Linh 10/7/2003 x Kinh Trần Công Hưng 5A/13A/38,An Đà,Lạch  Tray, Ngô Quyền Giảng viên 3847580
16 Nguyễn Hải Long 12/3/2003   Kinh Nguyễn Duy Tiến Số 28 cũ40 mới Nam Pháp 1- Đằng Giang Kế toán 3829107
17 Nguyễn Ngọc Mai 17/11/2003 x Kinh Nguyễn Mạnh Sáng 17/24 gian ĐQB Công chức 904041458
18 Đỗ Hoàng Minh 12/2/2003   Kinh Bùi  Thị Tuyết 12/76/384, Lach Tray, Đằng Giang Công nhân 3733328
19 Bùi Thị  Minh Ngọc 22/12/2003 x Kinh Bùi Văn Khanh 38 phường Đằng hải, Hải An CB Kĩ thuật 3744076
20 Trần Hải Ngọc 1/7/2003 x Kinh Trần Văn Dương Số 68 Quán Nam ,Kênh Dương Kiĩ sư máy 3636877
21 Lê Quang Nghĩa 3/10/2003   Kinh Lê Minh Hoà Số 27 Anh Dũng 4, Dương Kinh Giáo viên 3632318
22 Nguyễn Công Nghĩa 28/8/2003   Kinh Đỗ Thuý Mai 59 Nguyễn Bình, ĐQB Kế toán 3736547
23 Nguyễn Trí Nghĩa 12/12/2003   Kinh Nguyễn Trí Luận 85/254 Văn Cao Giảng viên 3733869
24 Bùi Thảo Nguyên 11/5/2003 x Kinh Bùi Văn Hùng Số 22 ngõ 92 đường Dân Lập Giáo viên 6975345
25 Phạm Thị Minh Phương 22/2/2003 x Kinh Phạm Văn Thiêm 5/42 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền Công an 3601712
26 Vũ Minh Phương 4/7/2003 x Kinh Phí Thu Thuỷ 96 lô 4 Quán Nam, Lê Chân Giáo viên 3636822
27 Phan Anh Thư 1/9/2003 x Kinh Phan Xuân Thắng 79A lô 5 Quán Nam, Lê Chân Thanh tra viên 3636399
28 Lê Đức Thành 12/9/2003   Kinh Lê Đình Thắng 43/174 Văn Cao Nhân viên 3829097
29 Phạm Tiến Thành 19/3/2003   Kinh Nguyễn T Ngọc Bích  2 ngách 18/201` Lạch Tray , Ngô Quiyền Kế toán 3640811
30 Đỗ Cao Thuận 29/01/2003   Kinh Đỗ Cao Thanh Số 24 đường Nguyễn Bình- ĐQB Giám đốc 3829307
31 Nguyễn Sơn Tùng 7/9/2003   Kinh Nguyễn Văn Thuỵ Số 4 ngõ 30 Ngô Gia Tự, Hải An Nhân viên 3729984
32 Nguyễn Minh Anh 30/7/2003 x Kinh Nguyễn Minh Dự Số 7ngõ 204 Phương Lưu 2,Đông HảiKĩ sư máy tàu3814053    
33 Vũ Vân Anh 22/3/2003 x Kinh Vũ Văn Sứng An Khê Đằng Lâm , Hải An Công nhân 3625590
34 Nguyễn Thị Trúc Linh 22/8/2003 x Kinh Nguyễn DĐình Hà 1/17/46 Nam Pháp 1 Đằng Giang Công nhân 3730396
35 Lê Thị Mai Ngân 10/12/2003 x Kinh Lê Thế Hiệp 18/201Lạch Tray Nhà báo 3640852
36 Vũ Đỗ Phương Ngân 13/10/2003 x Kinh Đỗ Thị Mỹ Dung 131Nguyễn Văn Linh,Đông Hải Giáo viên 3941392
37 Đào Sơn Tùng 27/2/2003   Kinh Đào Trọng Cương 60khu13lô 9 Đằng Hải ,Hải An Kĩ sư  3804052
38 Lương Đức Phú Vinh 3/8/2003   Kinh Lương Hoài Phương 22 Đ21 ĐQB Công nhân 3736053
39 Vũ Hoàng Nhật Minh 12/6/2003   Kinh Hoàng Thị Lịch 21A/2Nguyễn Thị Thuận,Cát Bi Giáo viên 915250200
40 Cao Sơn Tùng 26/11/2003   Kinh Cao Văn Hà 34 Nguyễn Bình,Kênh Dương,Lê Chân Công nhân 1213296459
41 Trương Quang Vinh 16/12/2003   Kinh Trương Ngọc Tú 39tổ 8 Hào Khê, Kênh Dương Nhân viên 3623135