Trang chủ

Tin tức sự kiện

Một vài kinh nghiệm khi dạy cảm thụ văn học
Ngày đăng 26/05/2011 | 12:00 | Lượt xem: 669

Là một loại hình nghệ thuật lấy ngôn từ làm phương tiện thể hiện , văn học có khả năng tác động kì diệu đến đời sống tâm hồn của con người. Chính đặc điểm đó đã qui định cách thức riêng dể người đọc có thể chiếm lĩnh tác phẩm .

Ở bậc tiểu học ,hoạt động cảm thụ văn học của học sinh được hình thành và thể hiện qua các kĩ năng : đọc ,tìm hiểu từ , xác định hình ẳnh và chi tiết nghệ thuật ,khai thác các biện pháp tu từ sáng tạo ...trong những bài (hoặc đoạn) văn, thơ, giúp các em học tốt môn Tiếng Việt.

Nhận thức đựoc tầm quan trọng của vấn đề khi dạy cảm thụ văn học cho hs tôi tiến hành theo các bước như sau :
Bước 1: Xác định cảm xúc khái quát dựa vào nội dung
Bước 2: Chỉ ra những chi tiết gây cho em xúc động ( chú ý đến các biện pháp nghệ thuật)
Bứoc 3 : Khái quát nâng cao cảm xúc

Sau khi đã hưóng dẫn các bước của một bài cảm thụ tôi lưu ý hs cách trình bày một bài cảm thụ ;
Cách 1: bước 1,2,3
Cách 2: bước 2,1,3

TUỲ BÀI LỰA CHỌN CHO LINH HOẠT.
 Khi trình bày một bài cảm thụ cần ngắn gọn ,xúc tích .Diễn đạt liền mạch ,mượt mà tránh lối diễn đạt máy móc kiểu trả lời câu hỏi.
Trên cơ sở đó tôi cho hs thực hành các bài cảm thụ theo từng cách hỏi , từng dạng bài GV chấm và chỉnh sửa ti mỉ cho hs
Bên cạnh đó việc dạy cảm thụ văn học cho hs phải được tiến hành lồng ghép ngay trong tiết tập đọc từ những bướ đọc hiểu cho đến đọc diễn cảm.
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi khi dạy hs cảm thụ văn học . Rất mong sự đóng góp của các bạn đồng nghiệp.

Phạm Minh Diện – Khối trưởng khối 4