Trang chủ

Tin tức sự kiện

Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo , quản lý trường tiểu học Lê Hồng Phong
Ngày đăng 16/12/2018 | 04:51 | Lượt xem: 360

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ,ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất hằng năm đối với tập thể , cá nhân trong hệ thống chính trị ;Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban tổ chức TW về việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên và tập thể , cá nhân cán bộ lãnh đạo ,quản lí các cấp;Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 23/11/2018 cảu Ban Thường vụ Quận ủy ;Kế hoach số 09-HD/ĐU của Đảng ủy phường Đồng Quốc Bình .Vào hồi 14h30 ngày 14 tháng 12 năm 2018, Chi bộ Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá , xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng , đảng viên và tập thể ,cá nhân cán bộ lãnh đạo , quản lí của chi bộ năm 2018.

            Buổi sinh hoạt có các đồng chí trong cấp ủy nhà trường cùng các đồng chí

 đảng viên trong chi bộ.

            Hội nghị diễn ra với các nội dung :

1.Kiểm điểm cấp ủy, Ban giám hiệu :

đ/c Nguyễn Xuân Đức – Phó Bí thư chi bộ thay mặt cấp ủy Báo cáo kiểm điểm Chi bộ theo Mẫu 1 và điều hành lấy ý kiến tham gia đóng góp của các đảng viên trong chi bộ .

2. Kiểm điểm cá nhân cán bộ lãnh đạo , quản lí :

Hội nghị đã  được nghe các đồng chí : Phạm Thị Diện- Bí thư chi bộ ;đ/c Nguyễn Xuân Đức – Phó bí thư chi bộ ; đ/c Vũ Thanh Hoa – Phó hiệu trưởng trình bày bản Kiểm điểm cá nhân  .

            Với tinh thần dân chủ , các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã có những nhận xét đánh giá từng cá nhân đảng viên trong Ban giám hiệu .

Sau đó Hội nghị đã bỏ phiếu đánh giá chất lượng chi bộ, bỏ phiếu Đánh giá chất lượng đảng viên .

* Kết quả xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2018 như sau  :

-  Chi bộ: "Chi bộ hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ"

-  Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 8đồng chí

-  Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ          : 40 đồng chí

 

Người viết: Phạm Thanh Hiền