Trang chủ

Tin tổng hợp

Giáo dục môi trường cho học sinh ở trường tiểu học
Ngày đăng 24/05/2019 | 02:09 | Lượt xem: 409

Môi trường là một trong những vấn đề đang được quan tâm nhiều nhất trên thế giới hiện nay bởi lẽ môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất, sinh hoạt và sức khỏe của mỗi chúng ta.

Chúng ta phải hành động để bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sự đa dạng sinh thái, bảo vệ Trái Đất và cũng chính là bảo vệ cuộc sống chính mình.

Học sinh là một trong những đối tượng cần phải tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Vì vậy,  việc "Giáo dục môi trường cho học sinh,  nền tảng của sự phát triển bền vững" có ý nghĩa quan trọng nhằm thay đổi nhận thức và hành động của thế hệ trẻ.

Thực tế thì chúng ta cũng đã tiến hành nhiều hoạt động cho học sinh nhận thấy tầm quan trọng, ý nghĩa của bảo vệ môi trường đối với sự phát triển bền vững thông qua các hoạt động giáo dục, hoạt động tổ chức dạy học của giáo viên, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện… Tuy nhiên dễ nhận thấy rằng các hoạt động đó đã được tiến hành nhưng hiệu quả mang lại không cao, nhiều học sinh chưa thực sự thấy hết được trách nhiệm và thách thức lớn lao cũng như có hành động thiết thực dù là nhỏ nhất trong bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Trước thực trạng trên, chúng ta cần phải có biện pháp giáo dục, hành động cụ thể để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên cho học sinh. Cụ thể:

Tăng cường các nội dung giáo dục môi trường cho học sinh qua các bài học ở các môn học, trong các bài học cần đưa ra mức độ nghiêm trọng của các vấn đề tài nguyên môi trường đối với cuộc sống và sự tồn tại của con người trên Trái Đất. Qua đó các em ý thức được tương lai của mình là do chính chúng ta xây dựng từ ngày hôm nay, xây dựng trong các em tình yêu thiên nhiên, môi trường, hình thành hạt giống tuyên truyền viên, cộng tác viên tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Cần đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường sử dụng phương tiện dạy học vào trong các bài giảng về môi trường bởi lẽ phải cung cấp các hình ảnh, thước phim thực tế về môi trường, thảm họa thiên nhiên…gây ra cho con người và Trái Đất thì các em mới có nhìn nhận đúng đắn về vấn đề. Trong các bài học về môi trường, giáo viên có thể phân công học sinh thành các nhóm nhỏ để tìm hiểu, nghiên cứu, làm video về một vấn đề nào đó rồi tổ chức cùng trao đổi, thảo luận. Cần tổ chức các buổi ngoại khóa, tình nguyện vệ sinh môi trường ở địa phương, xung quanh khu vực sống, học tập để học sinh thấy những khó khăn trong bảo vệ môi trường để rồi các em sẽ không gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh, trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc…

Cần phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật trong bảo vệ môi trường, chế tạo các sản phẩm tái chế từ phế liệu, tái sử dụng vật dụng đã qua sử dụng… nhằm ứng dụng vào trong cuộc sống, nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.

Chúng ta phát động phong trào quyên góp chai lọ, vật dụng qua sử dụng để gây quỹ hỗ trợ trong học tập, ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là hành động nhân đạo trong bảo vệ môi trường.

Việc giáo dục này cần phải diễn ra thường xuyên từ trong bài học đến các hành động dù là nhỏ nhất ngoài cuộc sống sẽ hình thành lên nhân cách, ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường từ đó có sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

 

 

                                                               Người viết: Nguyễn Thị Thủy