Trang chủ

Tin mới nhất

THÔNG BÁO:Tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021
Ngày đăng 14/07/2020 | 09:40 | Lượt xem: 355

 

UBND QUẬN NGÔ QUYỂN

TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10  /TB-THLHP

P. Đồng Quốc Bình , ngày  6 tháng  7  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2020  - 2021

         Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND Quận Ngô Quyền về công tác tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2020– 2021;

         Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND Quận Ngô Quyền về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020 – 2021 cho các trường THCS, Tiểu học, Mầm non thuộc Quận Ngô Quyền;

         Căn cứ Công văn số 87/PGDĐT ngày 03/7/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ngô Quyền về việc làm rõ vùng tuyển sinh của trường tiểu học Đằng Giang, Lê Hồng Phong năm học 2020 – 2021,

          Trường Tiểu học Lê Hồng Phong thông báo tới các PHHS Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 369 em = 9 lớp

2. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ sinh năm 2014 trên địa bàn:

- Phường Đồng Quốc Bình

- Phường Đằng Giang:   + Khu Nam Pháp (trừ Nam Pháp Phố)

+ Xóm Trung, xóm Trại

+ Đường Văn Cao – Quận Ngô Quyền.

3. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 25/7/2020 đến hết ngày 15/8/2020 (tuyển sinh tập trung trong 03 ngày: 25,26,27/7/2020)

+ Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

          + Buổi chiều: Từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

4. Địa điểm:  Khu vực tầng 2 dãy nhà B

5. Hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin học (Trường phát vào ngày tuyển sinh)

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (mang bản chính để đối chiếu)

- Bản sao Sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi

- 2 ảnh 3x4

* Lưu ý: Từ năm học 2020 – 2021, các trường hợp thuộc khu Nam Pháp Phố phường Đằng Giang không thuộc vùng tuyển sinhcủa nhà trường  (Theo Công văn số 87/PGDĐT ngày 03/7/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ngô Quyền )

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã kí)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương