Trang chủ

Tin mới nhất

Một số phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh
Ngày đăng 24/04/2019 | 01:44 | Lượt xem: 213

1/ Phương pháp giáo dục đạo đức dưới cờ        
- Nội dung giáo dục gắn với thực trạng trên cơ sở những nội dung phù hợp với chủ
điểm sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng gắn với những biểu hiện cần có định hướng
và bằng nhiều hình thức phong phú.
- Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh có vai trò chính trong việc giáo dục đạo đức
học sinh. Kết hợp chặt chẽ với việc triển khai thực hiện các cuộc vận động và
phong trào thi đua, đó là cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh"; cuộc vận động  "Hai không" với 4 nội dung; Phong trào thi đua
"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"…
2/ Phương pháp lồng ghép giáo dục đạo đức qua các môn học
    - Với phương châm: " Thông qua dạy chữ để dạy người ",  gắn với việc thực
hiện tích hợp giáo dục các kỹ năng cơ bản, thông qua tất cả các môn học, đặc biệt
ở môn: đạo đức
     - Nhà trường xác định, muốn giáo dục đạo đức học sinh tốt trước hết mỗi CB-
GV-NV phải có đạo đức tốt, là tấm gương tốt cho học sinh học tập, noi theo. Gắn
với nội dung cuộc vận động " học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM".
    - Giáo dục cho học sinh khả năng tự học, giáo viên chủ động nắm bắt từng đối
tượng học sinh, cải tiến hay thay thế những phương pháp giáo dục truyền thống mà
không còn phù hợp, hướng đến sự tự chiếm lĩnh tri thức, tự nghiên cứu học tập của
học sinh, như vậy đã hình thành cho học sinh nhân cách tự chủ về trí tuệ và đạo
đức.
   - Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tác phong, hành vi, nề nếp của CB-GV-
NV. Cụ thể: Trang phục gọn gàng, lịch sự. Thực hiện nghiêm chỉnh về giờ giấc
theo quy định. Lời nói lịch sự, không vi phạm đạo đức nhà giáo, mẫu mực trong
sinh hoạt, lao động.

3/ Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tiết sinh hoạt của GV chủ nhiệm lớp
Hình ảnh giáo viên chủ nhiệm lớp như hình ảnh một hiệu trưởng thu nhỏ nên có
một vai trò vị trí vô cùng quan trọng. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm phải là người:
-   Có uy tín, có năng lực chuyên môn tốt và năng lực tổ chức tốt.
- Thực sự yêu thương học sinh để đầu tư tổ chức tốt các tiết chủ nhiệm lớp.
- Không phân biệt đối xử, dành nhiều thời gian để hiểu rõ từng học sinh, từ
đó có biện pháp giáo dục phù hợp và hiệu quả.
-   Không biến tiết chủ nhiệm thành tiết kiểm điểm xử lý học sinh. Phát huy
tính tích cực của các em học sinh, hình thành ở các em tinh thần tự quản, tự
giải quyết các vấn đề liên quan.
4/ Giáo dục đạo đức học sinh thông qua kiểm tra, đánh giá văn hóa
    - Thực hiện tốt cuộc vận động " Hai không" không để xảy ra hiện tượng học
sinh quay cóp trong kiểm tra và thi cử, không có học sinh sử dụng tài liệu sai quy
định để làm bài.   
    - Tạo điều kiện cho học sinh tự nói với nhau thông qua tấm gương khắc phục
khó khăn, chịu khó học tập của các học sinh thế hệ đi trước. Tấm gương học tập
thành đạt của các nhà khoa học. Tấm gương đạo đức, sự nỗ lực học tập, làm việc
của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5/ Giáo dục học sinh "cá biệt"
- Đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp căn cứ vào tình hình thực tế, theo dõi,
đánh giá đúng mức những học sinh có biểu hiện chưa tốt (về ý thức tổ chức kỷ
luật, về tinh thần thái độ học tập), để có biện pháp phối hợp giáo dục.