Trang chủ

Tin mới nhất

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Tổ chức hop phụ huynh đầu năm học 2017 – 2018
Ngày đăng 07/10/2017 | 03:33 | Lượt xem: 234

Thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường, nhằm chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho năm học mới, tạo sự giáo dục thống nhất giữa nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh; giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh của từng lớp ngay từ đầu năm học. Ngày 1 tháng 10 năm 2017 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức họp phụ huynh học sinh toàn trường và ở tất cả các lớp đầu năm học 2017- 2018.

Ngay từ đầu giờ sáng, ở tại sân trường, lớp học, các bậc phụ huynh
đã tấp nập đến trường đông đủ để được dự họp cho đúng thời gian qui định.
Tại buổi họp, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã báo cáo kết quả thực
hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và những định hướng của nhà trường
năm học 2017 – 2018. Phụ huynh đã được nghe những đánh giá nhận xét
của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập và rèn luyện của con em trong
thời gian vừa qua . Cũng trong buổi họp các bậc phụ huynh học sinh đã có ý
kiến phản hồi về công tác giáo dục, quản lí học sinh của nhà trường cũng
như của giáo viên chủ nhiệm năm học 2017 - 2018 và có ý kiến thảo luận
thống nhất với giáo viên chủ nhiệm của lớp năm học 2017 - 2018 về phương
pháp, biện pháp, hình thức cùng phối hợp giáo dục học sinh nhằm đạt được
kết quả tốt nhất trong năm học
Cuối buổi họp, các bậc phụ huynh đều thống nhất với kế hoạch mà
nhà trường đã giao cho giáo viên triển khai, nhất trí  với giáo viên chủ nhiệm
sẽ tạo điều kiện  hết sức có thể về vật chất, tinh thần và thời gian để con em
họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học sinh. Với sự đồng thuận, nhất trí
cao của phụ huynh học sinh, sự nhiệt tình sự quản lý chặt chẽ của Ban giám
hiệu nhà trường, chắc chắn năm học 2017 - 2018 trường Tiểu học Lê Hồng
Phong sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
                                                                    Người viết : Nguyễn Thị Quế