Trang chủ

Tin mới nhất

Tổ chức học nhiệm vụ năm học và quy chế chuyên môn
Ngày đăng 22/08/2017 | 06:57 | Lượt xem: 243

Chiều nay, ngày 17/8, trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã triển khai học nhiệm vụ năm học và bồi dưỡng một số quy định về chuyên môn cho 100% cán bộ giáo viên nhà trường

Đ/c Phạm Thị Diện – Hiệu trưởng nhà trường đã phổ biến cụ thể các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
  Đ/c Vũ Thị Thanh Hoa – Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cũng đã hướng dẫn cụ thể, chi tiết tới tất cả giáo viên các quy định về hồ sơ sổ sách và các hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2017 - 2018
Đây là một hoạt động thường niên của nhà trường, là một trong những nội dung của hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ giáo viên.

Nghiêm Thị Loan – GV khối 2