Trang chủ

Thông tin cá nhân

Kết quả kiểm tra giữa học kỳ I, lớp 1A3 ( năm học 2012 – 2013 )
Ngày đăng 16/11/2012 | 12:00 | Lượt xem: 691

STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Viết TV
1 Nguyễn Việt Phương Anh 10 9.5 9 10  
2 Nguyễn Ngọc Anh 9 9.5 9 10  
3 Nguyễn Trần Vân Anh 10 9 10 10  
4 Nguyễn Phạm Ngọc  Anh 10 9.5 10 10  
5 Đỗ Gia Bảo 9 9.5 9 10  
6 Trần Thị Vân Chi 8 9.5 9 10  
7 Nguyễn Tiến Dũng 10 10 10 10  
8 Nguyễn Thùy Dương 10 10 10 9.5  
9 Đoàn Thị Hồng 8 9 10 9.75  
10 Vũ Thu Hằng 10 9 9 10  
11 Đỗ Huy Hoàng 10 9.5 10 10  
12 Nguyễn Quốc Hùng 10 10 10 10  
13 Nguyễn Hồng  Huy 10 9 10 10  
14 Trần Đình Gia Huy 10 8.5 9 10  
15 Nguyễn Khánh Huyền 10 10 10 10  
16 Dương Phúc Hưng 9 8.5 9 9.5  
17 Lương Quốc Khánh 8 9 8 9.5  
18 Nguyễn Xuân Lâm 10 9.5 10 9  
19 Vũ Thùy Linh 8 8.5 8 10  
20 Nguyễn Hồng Gia Linh 10 10 10 10  
21 Nguyễn Viết Mai Linh 10 9 10 10  
22 Bùi Huyền Linh 9 10 10 10  
23 Bùi Phương Linh 10 10 10 10  
24 Đặng Hồ Thanh Long 10 10 10 10  
25 Mai Tuấn Minh 10 9 9 10  
26 Phan Lương Trà  My 10 10 10 10  
27 Nguyễn Hữu Nam 10 8.5 9 10  
28 Đinh Khánh Ngọc 9 9.5 9 9.5  
29 Nguyễn Yến Nhi 10 9 9 10  
30 Hồ Thị Yến Nhi 10 9.5 10 10  
31 Trần Triệu Trường Phát 10 9.5 10 10  
32 Phạm Hữu Phong 10 9 9 9  
33 Bùi Thu  Phương 10 9.5 10 9.5  
34 Lê Mai  Phương 9 10 10 10  
35 Dương Minh Quang 10 9 9 10  
36 Lê Diễm Quỳnh 9 9 9 10  
37 Đặng Tất Thành 10 9.5 10 10  
38 Nguyễn Tiến Thịnh 10 9.5 10 10  
39 Nguyễn Vũ Bảo Trung 10 8 9 10  
40 Lê Quang Vinh 10 9 9 10