Trang chủ

Thông báo

Thông báo lịch kiểm tra học kì 1 năm học 2015 - 2016
Ngày đăng 15/12/2015 | 06:27 | Lượt xem: 1417

K HOCH KIM TRA HC KÌ I NĂM HC 2015 - 2016

 

Ngày

 

Khối

 

Môn

Thời lượng kiểm tra

Số phòng thi

 

Ghi chú

 

 

17/12

Sáng

1+2

Tiếng Anh

40 phút

17

Hoc sinh thi tại lớp

5

Khoa học

40 phút

7

LS- ĐL

40 phút

7

Chiều

4

Khoa học

40 phút

8

LS- ĐL

40 phút

8

 

 

22/12

 

Sáng

 

1

TV

90 phút

 

18

Học sinh khối 5 nghỉ học cả ngày. HS khối 1 ăn trưa xong buổi chiều nghỉ học, học sinh khối 2 nghỉ sáng

Toán

40 phút

Chiều

 

2

TV

90 phút

 

18

Học sinh khối 4 nghỉ học.

Toán

40 phút

 

23/12

Sáng

 

3

TV

90 phút

 

16

Học sinh khối 1, 2  nghỉ học.

Chiều

Toán

40 phút

TA

40 phút

 

24/12

Sáng

 

4

TV

90 phút

 

16

 

Học sinh K1, 2, 3  nghỉ học

 

Chiều

Toán

40 phút

TA

40 phút

 

25/12

Sáng

 

5

TV

90 phút

 

14

 

Học sinh  K1, 2, 3, 4 nghỉ học

 

Chiều

Toán

40 phút

TA

40 phút

               
                 
 

 

THỜI GIAN BIỂU

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

22/12

7h 45'® 10h 30'

14h 00'® 16h 40'

23+24+25/12

7h 45' ® 9h 30'

14h 00' ® 15h 55'

 

*Đề nghị các bậc phụ huynh xem kĩ lịch thi để chủ động đưa đón con em.

HIỆU TRƯỞNG