Trang chủ

Thông báo

Thông báo lịch kiểm tra khảo sát đầu năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 20/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 902

LỊCH KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2014 – 2015

 

Ngày

Khối

Môn

Thời lượng kiểm tra

Số phòng thi

Ghi chú

Thứ ba

(23/9)

Sáng

5

TV

90 phút

14

HS khối 2 nghỉ học cả ngày

Toán

40 phút

Chiều

4

TV

90 phút

14

Toán

40 phút

Thứ tư

(24/9)

Sáng

3

TV

90 phút

16

HS khối 1, 4, 5 nghỉ học cả ngày.

HS khối 3 buổi chiều nghỉ học

Toán

40 phút

Chiều

2

TV

90 phút

17

Toán

40 phút

Thứ năm

(25/9)

Sáng

Nhà trường tổ chức Hội nghị CBCC

năm học 2014 - 2015

HS nghỉ học cả ngày

Chiều

GV chấm bài tập trung theo khối

 

* Thời gian:

+ Buổi sáng: Từ 7h10' đến 10h20'

+ Buổi chiều: Từ 13h40' đến 16h40'

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG