Trang chủ

Thông báo

Biểu điểm chấm mâm cỗ Trung thu các khối
Ngày đăng 18/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 601

BIỂU ĐIỂM CHẤM CỖ

-          Đủ 5 loại quả đặc trưng:                                                                                                      20 điểm

-          Có từ 5 loại quả phụ trợ trở lên:                                                                                         15 điểm

-          Mâm cỗ đúng kích thước (đường kính 1m, cao từ 6m - 8m):                                        20 điểm

-          Bày đẹp, hợp lí:                                                                                                                     15 điểm

-          Sáng tạo:                                                                                                                                 30 điểm

-          Có chủ đề, lời bình:                                                                                                                10 điểm

Tổng điểm:                                                                                                                             100 điểm

 

* Các khối chủ động họp với Ban chi hội các lớp thống nhất  bày cỗ dự thi.