Trang chủ

Phân công chuyên môn

Phân công chuyên môn năm học 2012 - 2013
Ngày đăng 25/08/2012 | 12:00 | Lượt xem: 457

Số
 TT
Họ và tên  Ngày, tháng,
 năm sinh 
Chuyên môn
đào tạo 
Chức vụ Nhiệm vụ được giao
1 Đỗ Thị Nụ 10/11/1961 ĐH Ngữ Văn Hiệu trưởng  
2 Nguyễn Thị Hoa 13/06/1958 ĐHTH PHT  
3 Trần Thị Thịnh 13/02/1961 ĐHTH PHT  
4 Nguyễn Thị Thu Hà 12/10/1962 CĐTH VT - TQ  
5 Hoàng Thị Hương Huệ 14/11/1978 ĐH Kế toán KẾ TOÁN  
6 Nguyễn Thị Mai Phượng 27/08/1984 TC ÂN TPT TPT + Dạy Nhạc khối 4
7 Nguyễn Thị Hải Yến 03/05/1971 TC ÂN PT thư viện  
8 Phạm Thị Cần 06/08/1958 CĐSP Sinh PT thiết bị  
9 Nguyễn Ngọc Bích 30/09/1966 CĐTH GV trực  
10 Nguyễn Thị Xuân 04/02/1957 TCSP 10 + 3 GV trực  
11 Mai Phương Thu 31/03/1982 Th.Sĩ TH GV văn hoá Dạy Toán lớp 3C8 + Quản trị mạng
12 Đoàn Thị Hồng Lương 23/05/1984 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A1
13 Trần Thị ThanhThủy 16/4/1967 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A2
14 Trần Thị Thoa 08/02/0978 TCSP TH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A5
15 Hồ Thị Thủy 9/1/1975 CĐTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A4
16 Phạm Ng. Hồng Chuyên 07/12/1973 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A5
17 Võ Thị Thắm 19/09/1981 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A6
18 Lê Thị Minh Hoà 08/11/1971 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A7
19 Nguyễn Thị Lệ Hằng 20/01/1978 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A8
20 Nguyễn Thị Quế 25/01/1976 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 2B1
21 Trần Thị Thu Hằng 01/07/1979 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 2B1
22 Đặng Thị Kim Thanh 24/09/1958 ĐHSP Sinh GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 2B3
23 Phạm Thị Bích Lan 12/10/1970 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 2B4
24 Đỗ Hồng Nhung 23/4/1988 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Dạy Tiếng Việt lớp 2B5
25 Đỗ Minh Thu 01/9/1974 TCSP TH GV văn hoá Dạy Toán + Các môn lớp 2B5
26 Trịnh Ngọc Bích Hà 17/12/1979 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 2B6
27 Đào Thị Lý 30/07/1957 THSP 10+3 GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 2B7
28 Nghiêm Thị Loan 04/08/1967 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 2B8
29 Vũ Thị Thanh Hoa 09/11/1973 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 3C1
30 Nguyễn Thị Thanh Nga 21/09/1978 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 3C2
31 Phạm Thị Hà 16/08/1978 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp3C3
32 Vũ Thị Sao 19/06/1985 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 3C4
33 Trần Thị Mười 07/08/1958 THSP 10+3 GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 3C5
34 Nguyễn Thị Hiền Thương 01/04/1976 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 3C6
35 Hoàng Thị Minh 02/06/1959 THSP 10+3 GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 3C7
36 Phạm Thị Ngoan 7/02/1984 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Dạy Tiếng Việt + Các môn lớp 3C8
37 Phạm Thị Măng 8/10/1973 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 4D1
38 Phạm Thị Diện 01/09/1973 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 4D2
39 Nguyễn Minh Tú 13/11/1980 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 4D3
40 Phạm Thị Thanh Hiền 12/10/1969 CĐSP Văn GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 4D4
41 Trần Thị Mão 03/10/1975 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 4D5
42 Phạm Thị Phương 01/02/1962 CĐSP Văn GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 4D6
43 Vũ Thị Mai Hương 18/09/1973 CĐTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 5H1
44 Đỗ Thị Thúy Nga 16/10/1962 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 5H2
45 Nguyễn Thị Hương 22/12/1973 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 5H3
46 Nguyễn Thị Thanh  Mai 19/04/1957 THSP 10+3 GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 5H4
47 Phí Thị Thu Thuỷ 14/10/1976 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 5H5
48 Bùi Thị Tuyết 07/12/1971 ĐHTH GV văn hoá Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 5H6
49 Nguyễn Thị Hoàng Điệp 17/12/1980 CĐMT GV MT Dạy Mĩ thuật Khối 5+ các lớp từ 1A3 đến 1A8
50 Nguyễn Tuấn Anh 21/09/1981 ĐHMT GV MT Dạy Mĩ thuật Khối 4 + các lớp từ 2B3đến 2B8
51 Vũ Thanh Huyền 11/06/1983 TCMT GV MT Dạy Mĩ thuật Khối 3 + các lớp 1A1, 1A2, 2B1,
2B2 công tác PCGD
52 Nguyễn Thị Mai Hảo 20/07/1982 ĐH ÂN GV ÂN Dạy Nhạc khối1 + khối 3
53 Trần Duy Nhất   ĐHSP ÂN GV ÂN Dạy Nhạc khối 2 + khối 5
54 Nguyễn Thị Thanh Hoa 03/01/1963 CĐSP NN GV NN Dạy Ngoại ngữ các lớp từ 3C3 đến 3C8
55 Nguyễn Thị Lý 01/12/1977 ĐHSp NN GV NN Dạy Ngoại ngữ Khối 4 + các lớp từ 5H1, 5H2
56 Hoàng Thị Lệ Diễm 04/10/1982 ĐH NN GV NN Dạy Ngoại ngữ Khối 2 + các lớp 5H5, 5H6
57 Trần Thị Hương Lan 24/9/1984 ĐH NN GV NN Dạy Ngoại ngữ Khối 1 + các lớp 3C1, 3C2
58 Vũ Anh Đức 12/4/1986 TC CNTT GV TH Dạy Tin học khối 3 + Các lớp 4D5, 4D6
59 Mai Văn Hưng 15/6/1987 TC CNTT GV TH Dạy Tin học khối 2 + Các lớp 4D1, 4D2
60 Ngô Duy Thành 17/8/1988 ĐH CNTT GV TH Dạy Tin học khối 5 + Các lớp 4D3, 4D4
61 Bùi Văn Hùng 20/11/1981 CĐ TD  GV TD Dạy Thể dục 5 + Các lớp từ 1A5 đến 1A8
+ Khối 2 (trừ các lớp 2B5, 2B7, 2B8)
62 Bùi Văn Hiệp 25/8/1988 CĐ TD  GV TD Dạy Thể dục khối 3 + khối 4 +
 các lớp từ 1A1 đến 1A3
63 Mai Thị Ngà 15/5/1980 ĐH SPTH GV văn hóa  
64 Nguyễn Mai Loan 12/01/1985 CĐ Lý - Tin GV TH  
65 Đinh Thị Mận  8/3/1987 TC Y Y tế  
66 Trần Thị Mỵ 16/4/1973   Lao công  
67 Phạm Thị Hoà 07-02-1977   Vệ sinh trường  
68 Phạm Thị Hạnh 1989   Vệ sinh trường  
69 Nguyễn Đức Mạnh 06/4/1950   Bảo vệ  
70 Đào Trọng Tuyết 01/01/1957   Bảo vệ  
71 Phùng Thị Liên 28/11/1960 Nấu ăn PVBT  
72 Bùi Thị Liễu 15/5/1967 Nấu ăn PVBT  
73 Phạm Thị Dung 05/5/1974 Nấu ăn PVBT  
74 Phạm Thị Thuý 01/7/1973 Nấu ăn PVBT  
75 Trần Thị Xuân 10/9/1977 Nấu ăn PVBT  
76 Phạm Thị Hằng   Nấu ăn PVBT  
77 Nguyễn Thị Thắm   Nấu ăn PVBT