Trang chủ

Phân công chuyên môn

Phân công chuyên môn hè năm 2011
Ngày đăng 04/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 481

PHÂN CÔNG PHÒNG HỌC SINH TẬP TRUNG NHẬN LỚP NGÀY 01/7

* Buổi sáng: (7h 30' - 10 h)

LỚP

PHÒNG HỌC

GV NHẬN LỚP

 

LỚP

PHÒNG HỌC

GV NHẬN LỚP

2B1

13 - Khu C

Nguyễn Thị Quế

 

3C1

1 - Khu B

Vũ T. Thanh Hoa

2B2

14 - Khu C

Trần Thị Thu Hằng

 

3C2

2 - Khu B

Nguyễn T Thanh Nga

2B3

15 - Khu C

Đặng T. Kim Thanh

 

3C3

3 - Khu B

Phạm Thị Hà

2B4

16 - Khu C

Đỗ Minh Thu

 

3C4

4 - Khu B

Vũ Thị Sao

2B5

17 - Khu C

Đỗ Hồng Nhung

 

3C5

5 - Khu B

Trần Thị Mười

2B6

18 - Khu C

Trịnh Ngọc Bích Hà

 

3C6

6 - Khu B

Nguyễn T Hiền Thương

2B7

19 - Khu C

Đào Thị Lý

 

3C7

7 - Khu B

Hoàng Thị Minh

2B8

20 - Khu C

Nghiêm Thị Loan

 

3C8

8 - Khu B

Phạm Thị Ngoan

 

* Buổi chiều: (14h 30' - 17 h)

LỚP

PHÒNG HỌC

GV NHẬN LỚP

 

LỚP

PHÒNG HỌC

GV NHẬN LỚP

4D1

1 - Khu B

Phạm Thị Măng

 

5H1

  7 - Khu B

Vũ Thị Mai Hương

4D2

2 - Khu B

Phạm Thị Diện

 

5H2

  8 - Khu B

Đỗ Thị Thúy Nga

4D3

3 - Khu B

Nguyễn Minh Tú

 

5H3

  9 - Khu B

Nguyễn Thị Hương

4D4

4 - Khu B

Phạm T.Thanh Hiền

 

5H4

10 - Khu B

Nguyễn Thanh Mai

4D5

5 - Khu B

Trần Thị Mão

 

5H5

11 - Khu B

Phí T Thu Thủy

4D6

6 - Khu B

Phạm Thị Phương

 

5H6

12 - Khu B

Bùi Thị Tuyết