Trang chủ

Phân công chuyên môn

Phân công chuyên môn năm học 2010 - 2011
Ngày đăng 22/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 451

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

                                                                       PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2010 - 2011

Số
 TT

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh

Trình độ đào tạo

Nhiệm vụ được giao

Biên chế

Hợp đồng

Ghi chú

1

Đỗ Thị Nụ

10/11/1960

ĐH Ngữ Văn

Hiệu trưởng

x

 

 

2

Nguyễn Thị Hoa

13/06/1958

ĐHTH

Phó hiệu trưởng

x

 

 

3

Trần Thị Thịnh

13/02/1961

ĐHTH

Phó hiệu trưởng

x

 

 

4

Nguyễn Thị Thu Hà

12/10/1962

CĐTH

Văn thư + Thủ quỹ

x

 

 

5

Hoàng Thị Hương Huệ

14/11/1978

ĐH Kế toán

Kế toán

x

 

 

6

Nguyễn Thị Mai Phượng

27/08/1984

TC ÂN

TPT + Dạy Nhạc khối 3

x

 

 

7

Nguyễn Thị Hải Yến

03/05/1971

TC ÂN

Thư viện

x

 

 

8

Phạm Thị Cần

06/08/1958

CĐSP Sinh

Thiết bị

x

 

 

9

Nguyễn Ngọc Bích

30/09/1966

CĐTH

GV trực

x

 

 

10

Mai Phương Thu

31/03/1982

Th.Sĩ TH

Dạy Toán lớp 2B8 + Quản trị mạng

x

 

 

11

Đoàn Thị Hồng Lương

23/05/1984

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A1

x

 

 

12

Nguyễn Thị Lệ Hằng

20/01/1978

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A2

x

 

 

13

Lê Thị Minh Hoà

08/11/1971

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A3

x

 

 

14

Mai Thị Ngà

15/05/1980

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A4

x

 

 

15

Trần Thị Thoa

08/02/0978

TCSP TH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A5

 

x

 

16

Võ Thị Thắm

19/09/1981

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A6

x

 

 

17

Phạm Thị Bích Lan

12/10/1970

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A7

x

 

 

18

Phạm Ng. Hồng Chuyên

07/12/1973

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 1A8

x

 

 

19

Trần Thị Thu Hằng

01/07/1979

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 2B1

x

 

 

20

Đặng Thị Kim Thanh

24/09/1958

ĐHSP Sinh

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 2B2

x

 

 

21

Nghiêm Thị Loan

04/08/1967

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 2B3

x

 

 

22

Đỗ Minh Thu

01/9/1974

TCSP TH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 2B4

 

x

 

23

Đào Thị Lý

30/07/1957

THSP 10+3

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 2B5

x

 

 

24

Trịnh Ngọc Bích Hà

17/12/1979

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 2B6

x

 

 

25

Nguyễn Thị Quế

25/01/1976

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 2B7

x

 

 

26

Phạm Thị Ngoan

7/02/1984

ĐHTH

Chủ nhiệm + Dạy Tiếng Việt + Các môn lớp 2B8

 

x

 

27

Nguyễn Thị Xuân

04/02/1957

TCSp 10 + 3

Chủ nhiệm + Dạy môn Toán lớp 3C1

x

 

 

28

Đỗ Hồng Nhung

23/4/1988

ĐHTH

Dạy Tiếng Việt + Các môn lớp 3C1

 

x

 

29

Hoàng Thị Minh

02/06/1959

THSP 10+3

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 3C2

x

 

 

30

Trần Thị Mười

07/08/1958

THSP 10+3

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 3C3

x

 

 

31

Nguyễn Thị Hiền Thương

01/04/1976

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 3C4

x

 

 

32

Nguyễn Thị Thanh Nga

21/09/1978

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 3C5

x

 

 

33

Vũ Thị Thanh Hoa

09/11/1973

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 3C6

x

 

 

34

Trần Thị Mão

03/10/1975

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 4D1

x

 

 

35

Phạm Thị Hà

16/08/1978

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 4D2

x

 

 

36

Nguyễn Minh Tú

13/11/1980

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 4D3

x

 

 

37

Phạm Thị Phương

01/02/1962

CĐSP Văn

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 4D4

x

 

 

38

Phạm Thị Diện

01/09/1973

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 4D5

x

 

 

39

Phạm Thị Thanh Hiền

12/10/1969

CĐSP Văn

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 4D6

x

 

 

40

Phí Thị Thu Thuỷ

14/10/1976

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 5H1

x

 

 

41

Bùi Thị Tuyết

07/12/1971

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 5H2

x

 

 

42

Vũ Thị Mai Hương

18/09/1973

CĐTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 5H3

x

 

 

43

Nguyễn Thị Thanh  Mai

19/04/1957

THSP 10+3

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 5H4

x

 

 

44

Đỗ Thị Thúy Nga

16/10/1962

ĐHTH

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 5H5

x

 

 

45

Nguyễn Thị Nhị

23/08/1956

THSP 10+3

Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 5H6

x

 

 

46

Trần Thị Thanh Thuỷ

16/04/1967

ĐHTH

 

x

 

Nghỉ sinh con

47

Vũ Thị Sao

19/06/1985

ĐHTH

 

x

 

Nghỉ sinh con

48

Nguyễn Thị Hoàng Điệp

17/12/1980

CĐMT

Dạy Mĩ thuật Khối 3+khối 4 + các lớp 2B6,2B7,2B8

x

 

 

49

Nguyễn Tuấn Anh

21/09/1981

ĐHMT

Dạy Mĩ thuật Khối 5 + các lớp từ 2B1đến 2B5

x

 

 

50

Vũ Thanh Huyền

11/06/1983

TCMT

Dạy Mĩ thuật Khối 1 + công tác PCGD

x

 

 

51

Nguyễn Thị Mai Hảo

20/07/1982

ĐH ÂN

Dạy Nhạc khối1 + khối 4

x

 

 

52

Trần Duy Nhất

 

ĐHSP ÂN

Dạy Nhạc khối 2 + khối 5

 

x

 

53

Nguyễn Thị Thanh Hoa

03/01/1963

CĐSP NN

Dạy Ngoại ngữ Khối 5 + các lớp từ 3C1 đến 3C4

x

 

 

54

Nguyễn Thị Lý

01/12/1977

ĐHSp NN

Dạy Ngoại ngữ Khối 1 + các lớp từ 4D1 đến 4D3

x

 

 

55

Hoàng Thị Lệ Diễm

04/10/1982

ĐH NN

Dạy Ngoại ngữ Khối 2

 

x

 

56

Trần Thị Hương Lan

24/9/1984

ĐH NN

Dạy Ngoại ngữ lớp 3C5,3C6,4D4,4D5,4D6

 

x

 

57

Nguyễn Mai Loan

12/01/1985

CĐ Lý - Tin

Dạy Tin học khối 5

 

x

 

58

Vũ Anh Đức

12/4/1986

TC CNTT

Dạy Tin học khối 4

 

x

 

59

Mai Văn Hưng

15/6/1987

TC CNTT

Dạy Tin học khối 3

 

x

 

60

Bùi Văn Hùng

20/11/1981

CĐ TD

Dạy Thể dục Khối 4 + khối 5

 

x

 

61

Đỗ Thị Thảo

06/6/1989

TC Y

 

 

x

 

62

Bùi Thanh Tâm

12/01/1982

 

 

 

x

 

63

Trần Thị Mỵ

16/4/1973

 

 

 

x

 

64

Phạm Thị Hoà

07-02-1977

 

 

 

x

 

65

Nguyễn Đức Mạnh

06/4/1950

 

 

 

x

 

66

Đào Trọng Tuyết

01/01/1957

 

 

 

x

 

67

Phùng Thị Liên

28/11/1960

Nấu ăn

 

 

x

 

68

Bùi Thị Liễu

15/5/1967

Nấu ăn

 

 

x

 

69

Phạm Thị Dung

05/5/1974

Nấu ăn

 

 

x

 

70

Phạm Thị Thuý

01/7/1973

Nấu ăn

 

 

x

 

71

Trần Thị Xuân

10/9/1977

Nấu ăn

 

 

x

 

72

Nguyễn Thị Thơ

23/12/1988

Nấu ăn

 

 

x

 

73

Nguyễn Thị Thắm

 

Nấu ăn

 

 

x

 

                                                                            

                                                                            Ngày 21 tháng 9 năm 2010

                                                                                                                                      Hiệu trưởng

                                                                                                                                            (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                                        Đỗ Thị Nụ