Trang chủ

Phân công chuyên môn

Phân công chuyên môn năm học 2014 - 2015

Ngày đăng 10/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 631
TT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành Năm vào Đảng (Chính thức) Trình độ đào tạo Phân công nhiệm vụ Ghi chú 1 Đỗ Thị...

Phân công chuyên môn năm học 2013 - 2014

Ngày đăng 08/01/2014 | 12:00 | Lượt xem: 597
UBNDQUẬN NGÔ QUYỀN Bitmap TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG ...

Phân công chuyên môn năm học 2013 - 2014

Ngày đăng 08/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 590
UBNDQUẬN NGÔ QUYỀN Bitmap TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG ...

Phân công chuyên môn năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 25/08/2012 | 12:00 | Lượt xem: 541
Số   TT Họ và tên   Ngày, tháng,   năm sinh   Chuyên môn đào tạo   Chức vụ Nhiệm vụ được giao 1 ...

Phân công chuyên môn năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 10/08/2011 | 12:00 | Lượt xem: 514
  Số   TT Họ và tên   Ngày, tháng,   năm sinh   Chuyên môn đào tạo   Chức vụ Nhiệm...

Phân công chuyên môn hè năm 2011

Ngày đăng 04/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 556
PHÂN CÔNG PHÒNG HỌC SINH TẬP TRUNG NHẬN LỚP NGÀY 01/7 * Buổi sáng: (7h 30' - 10 h) LỚP PHÒNG HỌC GV NHẬN LỚP   ...

Phân công chuyên môn năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 22/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 529
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG ...