Trang chủ

Lịch và kết quả thi

Danh sách học sinh đạt giải các kì thi cấp quận năm học 2010 - 2011
Ngày đăng 17/05/2011 | 12:00 | Lượt xem: 1217

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN NĂM HỌC 2010 - 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

MÔN

ĐẠT GIẢI

GHI CHÚ

Nhất

Nhì

Ba

1

Nguyễn Ngọc San

5H1

Toán - Tiếng Việt

x

 

 

 

2

Nguyễn Tùng Anh

5H1

Toán - Tiếng Việt

x

 

 

 

3

Trịnh Văn Hoàn

5H1

Toán - Tiếng Việt

x

 

 

 

4

Nguyễn Lê Thu Huyền

5H1

Toán - Tiếng Việt

x

 

 

 

5

Phạm Trần Thái Sơn

5H1

Toán - Tiếng Việt

 

x

 

 

6

Nguyễn Hải Nam

5H1

Toán - Tiếng Việt

 

x

 

 

7

Vũ Trần Thái Tân

5H1

Toán - Tiếng Việt

 

x

 

 

8

Vũ Minh Tú

5H1

Toán - Tiếng Việt

 

 

x

 

9

Bùi Minh Đức

5H1

Toán - Tiếng Việt

 

 

x

 

10

Vũ Xuân Lâm

5H1

Toán - Tiếng Việt

 

 

x

 

11

Nguyễn Thị Phương Nhi

5H1

Toán - Tiếng Việt

 

 

x

 

12

Nguyễn Lê Thu Huyền

5H1

Tiếng Anh  

 

x

 

 

13

Phạm Lê Đại Dương

5H1

Tiếng Anh  

 

 

x

 

14

Trịnh Văn Hoàn

5H1

Toán tuổi thơ

x

 

 

 

15

Nguyễn Hải Nam

5H1

Toán tuổi thơ

x

 

 

 

16

Vũ Minh Tú

5H1

Toán tuổi thơ

 

x

 

 

17

Nguyễn Tùng Anh

5H1

Toán tuổi thơ

 

x

 

 

18

Nguyễn Ngọc San

5H1

Toán tuổi thơ

 

 

x

 

19

Vũ Xuân Lâm

5H1

Toán tuổi thơ

 

 

x

 

20

Nguyễn Trường Thành

5H1

Toán tuổi thơ

 

 

x

 

21

Vũ Trần Thái Tân

5H1

Toán tuổi thơ

 

 

x

 

22

Phạm Trần Thái Sơn

5H1

Toán tuổi thơ

 

 

x

 

23

Nguyễn Lê Thu Huyền

5H1

Toán tuổi thơ

 

 

x

 

24

Ngô Việt Thắng

5H1

Toán tuổi thơ

 

 

x

 

25

Nguyễn Lê Thu Huyền

5H1

Văn tuổi thơ

x

 

 

 

26

Nguyễn Tùng Anh

5H1

Văn tuổi thơ

 

 

x

 

27

Nguyễn Ngọc San

5H1

Văn tuổi thơ

 

 

x

 

28

Nguyễn Hải Nam

5H1

Văn tuổi thơ

 

 

x

 

29

Phạm Trần Thái Sơn

5H1

Văn tuổi thơ

 

 

x

 

30

Phạm Phương Thảo

4D5

Tiếng Anh qua mạng

x

 

 

 

31

Nguyễn Thanh Tâm

4D4

Tiếng Anh qua mạng

 

x

 

 

32

Nguyễn Hùng Thắng

4D5

Tiếng Anh qua mạng

 

x

 

 

33

Đặng Vân Nhung

4D5

Tiếng Anh qua mạng

 

x

 

 

34

Lương Văn Minh Hiếu

4D5

Tiếng Anh qua mạng

 

 

x

 

35

Trần Thủy Châu

2B1

Olympic Tiếng Anh

 

x

 

 

36

Vũ Hoàng Nhật Minh

2B8

Olympic Tiếng Anh

 

x

 

 

37

Nguyễn Trường Giang

2B1

Olympic Tiếng Anh

 

x

 

 

38

Vũ Minh Phương

2B7

Olympic Tiếng Anh

 

 

x

 

39

Trần Hải Ngọc

2B7

Olympic Tiếng Anh

 

 

x

 

40

Nguyễn Lê Thu Huyền

5H1

Olympic Tiếng Anh

 

 

x

 

41

Đỗ Hoàng Minh

2B7

Toán qua mạng

 

 

x

 

42

Vũ Minh Phương

2B7

Toán qua mạng

 

 

x

 

43

Lưu Tiến Thành

3C2

Toán qua mạng

 

 

x

 

44

Bùi Trung Hoàng

4D5

Toán qua mạng

 

 

x

 

45

Nguyễn Tùng Anh

5H1

Toán qua mạng

 

 

x

 

46

Vũ Minh Tú

5H1

Toán qua mạng

 

 

x

 

47

Nguyễn Lê Thu Huyền

5H1

Toán qua mạng

 

 

x

 

48

Nguyễn Hải Nam

5H1

Toán qua mạng

 

 

x

 

49

Phạm Trần Thái Sơn

5H1

Toán qua mạng

 

 

x

 

50

Nguyễn Ngọc San

5H1

Toán qua mạng

 

 

x

 

51

Trịnh Văn Hoàn

5H1

Toán qua mạng

 

 

x

 

52

Hoàng Minh Ngọc

5H2

 KTKT - Xé dán

 

 

x

 

53

Lê Hà My

5H2

KTKT- Làm đồ chơi

 

 

x

 

54

Nguyễn Tuấn Anh

3C1

Viết chữ đẹp

 

x

 

 

55

Phạm Phương Thảo

3C2

Viết chữ đẹp

 

 

x

 

56

Phạm Phương Thảo

4D5

Viết chữ đẹp

 

 

x

 

57

Đỗ Phương Thảo Linh

5H3

Viết chữ đẹp

 

 

x

 

58

Vũ Duy Long

5H5

ĐK - Bật xa nam

x

 

 

 

59

Lê Hải Đăng

5H5

ĐK - Bật xa nam

 

 

x

 

60

Nguyễn Thanh Thư

5H3

ĐK - Bật xa nữ

 

 

x

 

61

Vũ Hoàng Anh

5H4

ĐK - Bật xa nữ

 

 

x

 

62

Vũ Duy Long

5H5

ĐK- Chạy 60m nam

 

 

x

 

63

Đặng Thủy Châu

2B1

Cờ vua

x

 

 

 

64

Nguyễn Đức Hiệp

2B2

Cờ vua

 

 

x

 

65

Nguyễn Quỳnh Chi

4D4

Cờ vua

 

 

x

 

66

Lê Trọng Đức

4D5

Cờ vua

 

 

x

 

67

Nguyễn Cẩm Tú

4D3

Sơn ca

x

 

 

 

68

Đỗ Minh Tuấn

1A3

Sơn ca

x