Trang chủ

Lịch lên lớp chuyên đề tháng

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 10 năm học 2013 - 2014
Ngày đăng 25/09/2013 | 12:00 | Lượt xem: 609

STT

Khối

Giáo viên lên lớp chuyên đề

Môn

Thời gian

1

1

Đoàn Thị Hồng Lương

Học vần

Tiết 1, sáng 16/10

2

2

Trần Thị Thu Hằng

Thủ công

Tiết 3, sáng 12/10

3

3

Phạm Thị Ngoan

Tự nhiên xã hội

Tiết 3, sáng 9/10

4

4

Phạm Thị Hà

Tập làm văn

Tiết 2, chiều 11/10

5

5

Bùi Thị Tuyết

Chính tả

Tiết 2, sáng 25/10

6

NK

Nguyễn Thị Hồng Điệp

Mĩ thuật

Tiết 3, sáng 14/10