Trang chủ

Lịch lên lớp chuyên đề tháng

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 9 năm học 2013 - 2014
Ngày đăng 07/09/2013 | 12:00 | Lượt xem: 461

STT

Khối

Giáo viên lên lớp chuyên đề

Môn

Thời gian

1

1

Mai Thị Ngà

Học vần

Tiết 1, chiều 21/9

2

2

Phạm Bích Lan

Tập viết

Tiết 2, sáng 10/9

3

3

Vũ Thị Sao

Toán

Tiết 1, sáng 28/9

4

4

Vũ Anh Đức

Tin Học

Tiết 3, chiều 19/9

5

5

Phí Thị Thu Thủy

Lịch sử

Tiết 4, sáng 17/9

6

NK

Ngô Duy Thành

Tin học

Tiết 3, sáng 26/9