Trang chủ

Lịch lên lớp chuyên đề tháng

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 4 năm học 2013 - 2014
Ngày đăng 04/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 692

 

STT

Khối

Giáo viên lên lớp chuyên đề

Môn

Thời gian

1

1

Phạm Hồng Chuyên

Thủ công

Tiết 2, chiều 3/4

2

2

Phạm Bích Lan

Toán

Tiết 1, sáng 14/4

3

3

Nguyễn Thanh Nga

Chính tả

Tiết 2, sáng 8/4

4

4

Nguyễn Minh Tú

Tập làm văn

Tiết 2, chiều 10/4

5

5

Bùi Thị Tuyết

Kĩ thuật

Tiết 4, sáng 21/4

6

NK

Vũ Thanh Huyền

Mĩ thuật

Tiết 3, sáng 17/4