Trang chủ

Lịch lên lớp chuyên đề tháng

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 3 năm học 2013 - 2014
Ngày đăng 06/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 672

 

STT

Khối

Giáo viên lên lớp chuyên đề

Môn

Thời gian

1

1

Đoàn Thị Hồng Lương

Toán

Tiết 1, sáng 12/3

2

2

Nguyễn Thị Quế

Tập viết

Tiết 3, sáng 15/3

3

3

Phạm Thị Hà

Tự nhiên xã hội

Tiết 2, chiều 14/3

4

4

Phạm Thị Măng

Kể chuyện

Tiết 2, chiều 10/3

5

5

Đỗ Thúy Nga

Tập làm văn

Tiết 2, sáng 25/3

6

NK

Nguyễn Mai Loan

Tin Học

Tiết 1, sáng 25/3