Trang chủ

Lịch lên lớp chuyên đề tháng

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 2 năm học 2013 - 2014
Ngày đăng 07/02/2014 | 12:00 | Lượt xem: 557

STT

Khối

Giáo viên lên lớp chuyên đề

Môn

Thời gian

1

1

Võ Thị Thắm

Học vần

Tiết 1, sáng 25/2

2

2

Nghiêm Thị Loan

Toán

Tiết 1, sáng 15/2

3

3

Phạm Thị Ngoan

Thủ công

Tiết 2, chiều 20/2

4

4

Phạm Thị Phương

Tập đọc

Tiết 1, chiều 13/2

5

5

Nguyễn Thị Thanh Mai

Địa lí

Tiết 3, sáng 17/2

6

NK

Ngô Duy Thành

Tin học

Tiết 3, chiều 18/2