Trang chủ

Lịch lên lớp chuyên đề tháng

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 12 năm học 2011 - 2012
Ngày đăng 03/12/2011 | 12:00 | Lượt xem: 694

STT

Khối

Giáo viên lên lớp chuyên đề

Môn

Thời gian

1

1

Hồ Thị Thủy

Tập viết

Tiết 4, sáng 5/12

2

2

Đào Thị Lý

Tự nhiên xã hội

Tiết 3, sáng 23/12

3

3

Đặng Thị Kim Thanh

Tập làm văn

Tiết 1, sáng 21/12

4

4

Phạm Thị Hà

Lịch sử

Tiết 2, chiều 14/12

5

5

Phí Thị Thủy

Toán

Tiết 1, sáng 17/12

6

NK

Đỗ Tuấn Anh

Mĩ Thuật

Tiết 2, chiều 22/12