Trang chủ

Lịch lên lớp chuyên đề tháng

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 11 năm học 2011 - 2012
Ngày đăng 03/11/2011 | 12:00 | Lượt xem: 514

 

STT

Khối

Giáo viên lên lớp chuyên đề

Môn

Thời gian

1

1

Trần Thị Thoa

Tự nhiên xã hội

Tiết 4, sáng 12/11

2

2

Trịnh Ngọc Bích Hà

Thủ công

Tiết 4, sáng 23/11

3

3

Vũ Thị Sao

Tập đọc - Kể chuyện

Tiết 4, sáng 21/11

4

4

Phạm Thị Thanh Hiền

Toán

Tiết 1, chiều 18/11

5

5

Nguyễn Thị Hương

Luyện tử và câu

Tiết 3, sáng 17/11

6

NK

Nguyễn Thị Mai Hảo

Âm nhạc

Tiết 2, chiều 22/11