Trang chủ

Lịch lên lớp chuyên đề tháng

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 9 năm 2011
Ngày đăng 17/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 505

 

STT

Khối

Giáo viên lên lớp chuyên đề

Môn

Thời gian

1

1

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Toán

Tiết 1, sáng 20/9

2

2

Nguyễn Thị Quế

Luyện từ và câu

Tiết 3, sáng 22/9

3

3

Hoàng Thị Minh

Toán

Tiết 1, chiều 23/9

4

4

Phạm Thị Diện

Tập đọc

Tiết 4, chiều 21/9

5

5

Bùi Thị Tuyết

Khoa học

Tiết 3, sáng 23/9

6

NK

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Tiếng Anh

Tiết 1, chiều 21/9