Trang chủ

Lịch lên lớp chuyên đề tháng

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 4 năm học 2013 - 2014

Ngày đăng 04/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 772
  STT Khối Giáo viên lên lớp chuyên đề Môn Thời gian 1 1 Phạm Hồng Chuyên Thủ...

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 3 năm học 2013 - 2014

Ngày đăng 06/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 753
  STT Khối Giáo viên lên lớp chuyên đề Môn Thời gian 1 1 Đoàn Thị Hồng Lương ...

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 2 năm học 2013 - 2014

Ngày đăng 07/02/2014 | 12:00 | Lượt xem: 637
STT Khối Giáo viên lên lớp chuyên đề Môn Thời gian 1 1 Võ Thị Thắm Học vần Tiết 1, sáng...

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 10 năm học 2013 - 2014

Ngày đăng 25/09/2013 | 12:00 | Lượt xem: 683
STT Khối Giáo viên lên lớp chuyên đề Môn Thời gian 1 1 Đoàn Thị Hồng Lương Học vần Tiết 1,...

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 9 năm học 2013 - 2014

Ngày đăng 07/09/2013 | 12:00 | Lượt xem: 730
STT Khối Giáo viên lên lớp chuyên đề Môn Thời gian 1 1 Mai Thị Ngà Học vần Tiết 1, chiều...

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 12 năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 03/12/2011 | 12:00 | Lượt xem: 596
STT Khối Giáo viên lên lớp chuyên đề Môn Thời gian 1 1 Hồ Thị Thủy Tập viết Tiết 4, sáng...

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 11 năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 03/11/2011 | 12:00 | Lượt xem: 605
  STT Khối Giáo viên lên lớp chuyên đề Môn Thời gian 1 1 Trần Thị Thoa Tự nhiên xã hội ...

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 10 năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 10/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 630
  STT Khối Giáo viên lên lớp chuyên đề Môn Thời gian 1 1 Trần Thị Thanh Thủy Tiếng Việt ...

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 9 năm 2011

Ngày đăng 17/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 599
  STT Khối Giáo viên lên lớp chuyên đề Môn Thời gian 1 1 Nguyễn Thị Lệ Hằng Toán ...

Lịch lên lớp chuyên đề tháng 9

Ngày đăng 16/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 704
Lịch lên lớp chuyên đề tháng 9   STT Khối Giáo viên lên lớp chuyên đề Môn Thời gian 1 1 ...