Trang chủ

Khối 5

Danh sách học sinh lớp 5H3
Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 508

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
DANH SÁCH LỚP 5H3 - NĂM HỌC 2011 - 2012
GV: Nguyễn Thị Hương - PHÒNG 9 KHU B

STT

Họ và tên

Ghi chú

1 Nguyễn Đỗ Kim Anh  
2 Ngô Phương Anh  
3 Phan Phương Anh  
4 Nguyễn Hoàng Chiến  
5 Vũ Tiến Đạt  
6 Đoàn Thành Đạt  
7 Đỗ Thành Đức  
8 Hoàng Ánh Dương  
9 Hồ Bạch Dương  
10 Thái Tùng Giang  
11 Vũ Bảo Hân  
12 Nguyễn Mai Hạnh  
13 Nguyễn Mạnh Hiếu  
14 Hoàng Minh Hiếu  
15 Nguyễn Trung Hiếu  
16 Phạm Trung Hiếu  
17 Nguyễn Huy Hoàng  
18 Đào Vũ Quang Huy  
19 Nguyễn Hoài Khang  
20 Lê Nguyễn Minh Khánh  
21 Nguyễn Vũ Kiên  
22 Nguyễn Ngọc Lân  
23 PhạmKhánh Linh  
24 Nguyễn Hữu Hoàng Long  
25 Vũ Văn Mạnh  
26 Nguyễn Công Minh  
27 Phạm Thị Hồng Ngân  
28 Vũ Thảo Ngọc  
29 Phạm Thị Thanh Nhàn  
30 Lê Thanh  Phong  
31 Vũ Minh Quân  
32 Nguyễn Thị Phương Thảo  
33 Trần Văn Tiến  
34 Bùi Hải Trang  
35 Phạm Thu Trang  
36 Nguyễn Mạnh Trường  
37 Nguyễn Cẩm  
38 Đỗ Minh  
Ngày 10 tháng 9 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG