Trang chủ

Khối 5

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 5H7 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 633

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 5H7 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A Khoa
học
LS
ĐL
ĐT ĐH Đọc Viết TV
1 13 Ngô Tuấn Anh 4 4.75 8.75 7 8 8.5 7.25 8 9  
2 16 Nguyễn Duy Anh 5 4.5 9.5 7 8 7.5 7.5 9 9  
3 28 Phạm Thị Minh Anh 5 4.25 9.25 9 9 8.25 5 9 7  
4 29 Trần Huyền Anh 5 4.75 9.75 9 9 8.75 5.75 10 9  
5 45 Phạm Quỳnh Chi 5 5 10 8.5 9 9.5 8.25 9 10  
6 58 Phạm Thùy  Dương 5 5 10 7.5 8 7.5 7.25 9 10  
7 60 Lý Hải Đường 5 5 10 7 8 7.75 5.25 8 7  
8 65 Bùi Minh Đạt 5 3.5 8.5 6 7 6.5 5 8 6  
9 86 Nguyễn Thị Thu 5 4.5 9.5 8.5 9 8.75 9.5 10 9  
10 101 Bùi Phan Thái Hoàng 5 4.5 9.5 8 9 8.5 6.75 9 9  
11 103 Ngọ Dương Hùng 5 5 10 8.5 9 9.5 10 10 9  
12 104 Trần Mạnh Hùng 5 4.5 9.5 9 9 9 9.75 9 9  
13 106 Vũ Thế Hưng 5 5 10 9 9 9.25 7.5 9 10  
14 113 Nguyễn Quang Huy 5 5 10 8.5 9 9 9.25 9 9  
15 126 Tạ Hoàng Lan 5 5 10 8.5 9 8.25 9.75 9 9  
16 149 Đoàn Tiến Lộc 5 5 10 8.5 9 9 8.5 9 9  
17 150 Hoàng Thành Lộc 5 4 9 7 8 9 6.5 7 8  
18 155 Nguyễn Phương Mai 5 5 10 9 9 9.5 9.75 9 10  
19 163 Phạm Ngọc Minh 5 4 9 7 8 7 7 8 8  
20 177 Nguyễn Thị Thu Ngân 5 4 9 8 9 8.5 8.25 9 8  
21 184 Nguyễn Phạm Minh Ngọc 5 5 10 8.5 9 9.75 7.5 9 9  
22 185 Nguyễn Thị Bích Ngọc 4 3.5 7.5 6.5 7 9 7 7 7  
23 186 Vũ Hoàng Bích Ngọc 5 3.5 8.5 9 9 9.75 8.25 9 10  
24 190 Nguyễn Anh Nhật 5 4 9 8.5 9 9.75 8 9 9  
25 194 Vũ Quốc Pháp 4 4 8 7 8 7.75 5.75 9 9  
26 199 Lê Hoàng Phúc 5 5 10 8 9 8.75 7.75 9 9  
27 211 Nguyễn Văn Quang 4 5 9 9 9 9.5 8.75 9 9  
28 215 Đỗ Trúc Quỳnh 5 4.5 9.5 9 9 9.5 9.25 10 10  
29 217 Vũ Thu Sang 5 4 9 7 8 9 8.75 9 8  
30 219 Trần Thái Sơn 5 4.5 9.5 7.5 8 9 9.5 9 9  
31 220 Vũ Anh Tài 4 4 8 6.5 7 9 9.25 9 9  
32 224 Lê Quang Thành 5 4 9 7 8 9 5.25 9 9  
33 227 Vũ Ngọc Thành 5 4.5 9.5 8.5 9 9.75 9.25 8 9  
34 229 Lê Vũ Thanh Thảo 5 5 10 9.5 10 10 10 9 10  
35 238 Vũ Thị Minh Thùy 5 3 8 8 8 6.75 5.25 8 8  
36 267 Nguyễn Hoàng Việt 5 5 10 8.5 9 10 10 9 10  
37 268 Trần Quốc Việt 4 4.5 8.5 6.5 8 9 7.5 8 8  
38 269 Lương Hiển Vinh 4 4.5 8.5 9 9 8.5 6 8 9  
39 277 Nguyễn Thị Nhật Vy 3 5 8 6.5 7 7 5.5 8 8  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện