Trang chủ

Khối 5

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 5H4 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 714

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 5H4 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A Khoa
học
LS
ĐL
ĐT ĐH Đọc Viết TV
1 9 Lê Đức Anh 5 4.75 9.75 8.5 9 9.5 9.75 10 9  
2 12 Mai Huyền Anh 5 4.5 9.5 8.5 9 8.75 9.75 9 9  
3 23 Nguyễn Trịnh Duy Anh 4 5 9 8.5 9 9 6 9 9  
4 35 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 4 4 8 5 7 5.75 5 7 7  
5 41 Hoàng Quỳnh Chi 4 5 9 8.5 9 9 9 9 10  
6 50 Uông Thị Thùy Dung 4 3 7 9 8 7.25 5.75 9 9  
7 61 Ngô Đức Duy 4 5 9 8.5 9 9 8.25 9 10  
8 66 Hoàng Văn Đạt 5 5 10 9 10 9.5 7 9 9  
9 70 Lê Huỳnh Đức 4 3 7 5 6 5.5 5 8 9  
10 71 Nguyễn Trường Đức 4 4 8 6 7 6.5 5.25 9 9  
11 75 Vũ Trung Đức 4 4.5 8.5 8 8 9.25 8.25 9 9  
12 91 Nguyễn Thanh Hằng 4 5 9 9 9 9.75 9.75 9 9  
13 93 Lại Thị Hồng Hạnh 5 5 10 9.5 10 8.75 10 10 9  
14 96 Phạm Minh Hiền 5 5 10 8.75 9 9.25 9.75 10 10  
15 98 Đào Nhật Hiếu 4 5 9 8 9 7.75 5.5 9 9  
16 99 Vũ Văn Hiếu 4 5 9 8.5 9 6.75 6.25 8 8  
17 114 Nguyễn Tiến Huy 4 3 7 7 7 8.25 6.75 7 9  
18 119 Nguyễn Phương Khanh 4 4 8 7.5 8 9.25 7.25 9 8  
19 123 Nguyễn Trung Kiên 4 4 8 8.5 8 10 8.75 9 9  
20 130 Đỗ Tùng Linh 5 5 10 9 9 9.5 9 10 9  
21 133 Hoàng Thị Thùy Linh 5 5 10 8.5 9 7.25 8.25 10 9  
22 137 Nguyễn Hoàng Bảo Linh 5 5 10 8 9 9.5 8 9 9  
23 141 Phùng Khánh Linh 5 5 10 9 10 9.5 8.75 9 9  
24 151 Nguyễn Duy Long 5 5 10 9 10 9 10 9 9  
25 161 Nguyễn Nhật Minh 5 4 9 7 8 6.25 6.5 9 9  
26 171 Đàm Văn Nam 5 5 10 8 9 9 9 9 9  
27 175 Nguyễn Ngọc Thành Nam 5 4 9 8 9 7 7.25 9 8  
28 180 Trần Đức Nghĩa 5 4 9 7 8 7.5 6 8 8  
29 192 Nguyễn Đoàn  Yến Nhi 5 4 9 9 9 9.5 9 10 9  
30 204 Nguyễn Thị Hà Phương 5 4.5 9.5 9 9 10 9.5 10 9  
31 212 Vũ Minh Quang 4 4 8 7.5 8 9.25 7.5 9 8  
32 213 Vũ Thế Quyền 5 4.5 9.5 8.5 9 9 9.5 10 9  
33 230 Nguyễn Thanh Thảo 5 4.5 9.5 9 9 9.75 9.75 10 9  
34 237 Nguyễn Anh Thư 4 3 7 8 8 8.5 8.5 8 8  
35 255 Nguyễn Thành  Trung  4 4.5 8.5 7.5 8 6.5 5 8 8  
36 257 Vũ Cẩm 5 4.5 9.5 9.5 9 7 8.25 9 9  
37 270 Nguyễn Đức  Vinh 5 3.5 8.5 7.5 8 9 6 9 9  
38 272 Lê Hoàng 5 5 10 8.5 9 7.75 8.75 9 9  
39 274 Lê Hà Vy 5 5 10 9 10 10 10 10 10  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện