Trang chủ

Khối 5

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 5H2 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 27/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 591

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 18 Nguyễn Ngọc Anh 4 4 8 7.75 8 7.25  
2 21 Nguyễn Phương  Anh 5 4.5 9.5 9.25 9 9.25  
3 22 Nguyễn Thành Nam  Anh 4.5 3 7.5 7.75 8 5  
4 26 Phạm Nguyễn Quỳnh  Anh 5 3 8 8.75 8 8.75  
5 39 Đào Đình  Bình 4 2.5 6.5 7.25 7 7.25  
6 40 Nguyễn An  Bình 5 2.5 7.5 7.75 8 8.5  
7 46 Tạ Huy  Cường 4 3 7 7.75 7 7.75  
8 48 Lại Ngọc  Diệp 4.5 3.5 8 8 8 4  
9 49 Trần Thùy Dung 4 4.5 8.5 8 8 10  
10 52 Đỗ Trọng  Dũng 4.5 3.5 8 8.25 8 7.25  
11 55 Đặng Thái  Dương 4.5 3.5 8 8.25 8 8.75  
12 69 Khổng Mạnh  Đức 5 2 7 8.75 8 9.5  
13 72 Phạm Việt Đức 4.5 2.5 7 6.75 7 8  
14 84 Lê Thu 4.5 2.5 7 8.25 8 9  
15 87 Phạm Thanh  4 4.5 8.5 7.75 8 10  
16 89 Nguyễn Đức Đại  Hải 4 3.5 7.5 7.5 8 9  
17 97 Nguyễn Đức  Hiển 5 2 7 7.25 7 9.25  
18 112 Nguyễn Hoàng  Huy 5 2 7 7 7 7.25  
19 115 Trần Quang Huy 4.5 3 7.5 8 8 8.5  
20 122 Dương Phạm Nhật  Khôi 4.5 3 7.5 9 8 8  
21 138 Nguyễn Khánh  Linh 5 3.5 8.5 9 9 8.25  
22 140 Nguyễn Vũ Mai  Linh 4.5 4 8.5 8.25 8 7  
23 156 Phạm Hiền  Mai 5 2 7 8.5 8 10  
24 157 Vũ Thị Phương  Mai 4.5 2.5 7 7 7 8  
25 160 Nguyễn Hà  Minh 5 3 8 8.25 8 9.25  
26 165 Vũ Bình  Minh 5 3.5 8.5 7.75 8 8.5  
27 173 Lê Hoài  Nam 5 3 8 7.75 8 7.5  
28 174 Mai Nhật  Nam 5 3.5 8.5 8.25 8 7  
29 178 Nguyễn Thu  Ngân 5 3 8 9 9 8.25  
30 182 Đàm Thị Hồng  Ngọc 5 3 8 6 7 6.5  
31 188 Phạm Thị Thanh  Nhân 5 3 8 9.25 9 6.75  
32 191 Hoàng Nguyễn Thùy  Nhi 5 2.5 7.5 8.25 8 8.5  
33 216 Ửng Thị Phương  Quỳnh 4.5 3 7.5 8.75 8 9  
34 218 Phạm Hoàng  Sơn 5 4 9 8 9 9  
35 245 Lương Nguyễn Minh Trang 5 3 8 8.75 8 9.5  
36 249 Vũ Minh  Trang 4.5 3 7.5 8.75 8 8  
37 266 Đinh Đình Hải Việt 4 4 8 9.25 9 9.5  
38 271 Dương Đức Minh 4.5 3 7.5 7.75 8 8.75  
39 276 Nguyễn Hạ Vy 5 3 8 8 8 5.25