Trang chủ

Khối 5

Kết quả kiểm tra học kì II môn Khoa học - LSĐL - Lớp 5H8 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 16/05/2014 | 12:00 | Lượt xem: 399

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

KHOA HỌC

LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ

1

Phạm Thị Mai

Anh

9

8.5

 

2

Nguyễn  Thị Minh

Anh

9

9

 

3

Trần Anh

Đức

9

9

 

4

Vũ Hoàng

Dũng

9

9

 

5

Phạm Thùy

Dương

9

9

 

6

Nguyễn Tiến

Duy

9

9

 

7

Phạm Khánh

Giang

8.5

9

 

8

Nguyễn Thái

10

10

 

9

Đào Bá Đức

Hiếu

9

9

 

10

Lê Thu 

Hoài

10

10

 

11

Trần Việt

Hùng

9

9

 

12

Nguyễn Phi

Hùng

10

10

 

13

Nguyễn  Hồ Mạnh

Hùng

8

8

 

14

Phạm Mai

Hương

8.5

8.5

 

15

Nguyễn Công

Huy

9

9

 

16

Nguyễn Trần

Khánh

8

8

 

17

Nguyễn Phúc

Lâm

9

9

 

18

Vũ Thị Huyền

Linh

9

9

 

19

Nguyễn Thùy

Linh

10

10

 

20

Nguyễn  Việt Phương

Linh

10

10

 

21

Đặng Thị Mai

Linh

9

9

 

22

Nguyễn Hoàng

Long

9.5

10

 

23

Nguyễn Quang

Minh

8

8

 

24

Nguyễn Đại

Minh

9.5

9.5

 

25

Nguyễn Thành

Nam

9

9.5

 

26

Phạm Minh

Ngọc

10

10

 

27

Nguyễn Thị Hoài

Ngọc

9

9

 

28

Nguyễn Diệu

Ngọc

10

9

 

29

Nguyễn Hà

Phương

9

9

 

30

Lê Thị Kim

Thu

9

9

 

31

Phạm Minh

Tiến

9

9

 

32

Nguyễn Hữu

Tiến

9

9

 

33

Ng. Hoàng Việt

Triều

7.5

7.5

 

34

Phan Thị Ngọc

Yến

9

9