Trang chủ

Khối 5

Kết quả kiểm tra học kì II môn Khoa học - LSĐL - Lớp 5H6 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 16/05/2014 | 12:00 | Lượt xem: 559

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

KHOA HỌC

LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ

1

Vũ Trịnh Minh

Anh

10

9.5

 

2

Nguyễn Lê Phương

Anh

10

9

 

3

Võ Quang

Anh

8

8

 

4

Nguyễn Vân

Anh

9

9.5

 

5

Phạm Thị Việt

Anh

10

10

 

6

Nguyễn  Đỗ Ngọc

Bảo

9

9

 

7

Phạm  Hoàng Minh 

Châu

9

9

 

8

Nguyễn Ngọc

Chi

8

7.5

 

9

Trần Tiến

Đạt

9.5

9

 

10

Nguyễn Thành

Đạt

8

8

 

11

Nguyễn Quốc

Dũng

9

9

 

12

Hoàng Kỳ

Duyên

10

9

 

13

Mai Trường

Giang

8

7.5

 

14

Nguyễn Thái

9

9

 

15

Đặng Sơn

Hải

9

8

 

16

Nguyễn Tiến

Hiếu

8

8

 

17

Ngô Trung

Hiếu

8

8

 

18

Bùi Anh

Hiếu

9

9

 

19

Bùi Phương

Hoa

9.5

9

 

20

Nguyễn Thị Lan

Hương

9

9

 

21

Vũ Quang

Huy

8

8

 

22

Nguyễn Quốc

Khánh

10

9

 

23

Nguyễn Trung

Kiên

9

9

 

24

Nguyễn Xuân

Linh

8

8

 

25

Lê Hoàng

Linh

9.5

9.5

 

26

Phạm Kiều

Ly

9

9

 

27

Vũ Hương

Mai

9

9

 

28

Nguyễn Bình

Minh

9

9

 

29

Bùi Nhật

Minh

9

9

 

30

Phạm Huy

Nghĩa

8

8

 

31

Phạm Thị Minh

Ngọc

8

8

 

32

Phạm Bích

Ngọc

10

10

 

33

Nguyễn Thị Như

Ngọc

10

9

 

34

Trần Thị Thảo

Nhi

9.5

9

 

35

Lương Phương

Quỳnh

10

10

 

36

Đặng Thái

Sơn

9

9

 

37

Ng. Thị Phương

Thảo

9

9

 

38

Vũ Quỳnh

Trang

9

9.5

 

39

Nguyễn Thị Thùy

Trang

10

10

 

40

Lê Bùi Thu

Uyên

10

9