Trang chủ

Khối 5

Kết quả kiểm tra học kì II môn Khoa học - LSĐL - Lớp 5H5 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 16/05/2014 | 12:00 | Lượt xem: 627

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

KHOA HỌC

LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ

1

Nguyễn Đức

Anh

9

9

 

2

Phạm Hải Nam 

Anh

9

10

 

3

Nguyễn Quỳnh

Anh

9

8

 

4

Phan Tuấn

Anh

8

8

 

5

Nguyễn  Thị Trâm

Anh

10

9.5

 

6

Lê Trung

Anh

9.5

9

 

7

Lê Khánh

Chi

9

8

 

8

Nguyễn Thành

Đạt

8.5

8

 

9

Ngô Khánh

10

10

 

10

Đinh Quang

Huy

8.5

8

 

11

Đào Ngọc

Huyền

9.5

10

 

12

Nguyễn Phúc

Lâm

9

9

 

13

Trương Khánh

Linh

9

10

 

14

Phạm Thị Khánh

Linh

10

10

 

15

Giang Thị Huyền

Linh

10

10

 

16

Hồ Hải

Long

9

10

 

17

Nguyễn Duy

Nam

10

10

 

18

Lê Thanh

Ngọc

10

9.75

 

19

Nguyễn Dĩ

Nguyên

9.5

10

 

20

Tô Hoàng Xuân

Nhi

9.5

9

 

21

Hoàng  Thị Phương

Oanh

10

9.5

 

22

Vũ Kỳ

Phong

9

9

 

23

Tạ Ngọc

Phú

9

8

 

24

Trần Hồng

Phúc

9

9

 

25

Vũ Mai 

Phương

9

9.75

 

26

Nguyễn Thị Mai

Phương(A)

10

10

 

27

Nguyễn Thị Mai

Phương(B)

9

10

 

28

Vũ Ngọc

Sơn

9

9

 

29

Phạm Hoàng Duy 

Thái

9

9

 

30

Nguyễn Văn

Thái

10

10

 

31

Nguyễn Thu

Thủy

10

10

 

32

Nguyễn Thùy

Trang

9

10

 

33

Nguyễn Quốc

Trung

10

10

 

34

Phạm Minh

Tuấn

9

10

 

35

Mai Hồng

Vân

10

9

 

36

Hoàng Xuân

Vương

9

9.75

 

37

Nguyễn Thịnh

Vượng

9

8