Trang chủ

Khối 5

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010 – 2011 – Phòng thi số 9
Ngày đăng 25/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 483

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

 KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

PHÒNG SỐ 9 - ĐỊA ĐIỂM THI:  PHÒNG 26 KHU A

 

STT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Ghi chú

TV

Toán

      1      

      1       

Nguyễn Nam

Phong

5H2

2.5

5.5

9.5

 

      2      

      2       

Nguyễn Minh

Quân

5H3

4

5.5

9.5

 

      3      

      3       

Phan Đăng

Quân

5H6

4

3

2.5

 

      4      

      4       

Lê Huy

Quang

5H1

5

6

5

 

      5      

      5       

Nguyễn Ngọc

Sơn

5H5

3.5

6.5

4

 

      6      

      6       

Nguyễn Trường

Sơn

5H2

3.5

6

8.5

 

      7      

      7       

Phạm Trần Thái

Sơn

5H1

4

8

9.5

 

      8      

      8       

Nguyễn Ngọc

San

5H1

5

7

9

 

      9      

      9       

Vũ Đức

Tâm

5H2

3

6

4

 

    10     

    10      

Vũ Trần Thái

Tân

5H1

3.5

5.5

8

 

    11     

    11      

Phạm Quang

Thái

5H6

2

5

4

 

    12     

    12      

Đinh Công

Thành

5H3

3.5

5.5

6.75

 

    13     

    13      

Lê Công

Thành

5H1

3.5

5

6.5

 

    14     

    14      

Lê Công

Thành

5H3

5

4

3

 

    15     

    15      

Nguyễn Tiến

Thành

5H6

4

5.5

7.5

 

    16     

    16      

Nguyễn Trường

Thành

5H1

2.5

7

9.5

 

    17     

    17      

Trần Đức

Thành

5H5

3

6

6

 

    18     

    18      

Hàn Khải Phương

Thảo

5H2

3

7

6

 

    19     

    19      

Ngô Nguyễn Thu

Thảo

5H1

3.5

7

9.5

 

    20     

    20      

Phạm Thu

Thảo

5H1

3

6.5

8.25

 

    21     

    21      

Vũ Phương

Thảo

5H5

3.5

7

9.5

 

                                                                                          Ngày 24 tháng 9 năm 2010